Cena štátu v Prievidzi

Cena štátu neobišla ani školy v Prievidzi.
V pondelok 8.12. 2008 tam Richard Ďurana z INESS prednášal
o Cene štátu na Gymnáziu a na Obchodnej akadémii. Cena štátu v Prievidzi

Na Gymnáziu na ulici Matice slovenskej najskôr odprezentoval
jednu prednášku učiteľom, kde ich oboznámil s možnosťami využitia portálu
a edukačných pomôcok Cena štátu, a potom jednu prednášku asi 30
študentom:

Na Obchodnej akadémii na ulici F. Madvu predniesol 2 prednášky o Cene štátu študentom
3. a 4. ročníka, na každej sa zúčastnilo asi 25 študentov:

Projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou Nadácie na podporu občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe (www.ceetrust.org).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards