Projekt INESS Cena štátu získal svetové ocenenie za prínos pri šírení slobody

Americký Atlas
Economic Research Foundation
oznámil výsledky tohtoročného The 2008
Templeton Freedom Awards, v rámci ktorého udeľuje ocenenia think tankom
z celého sveta za dôležitý prínos pri šírení slobody. Spomedzi viac než
170 prihlášok z 58 krajín sveta zo 4 kontinentov získal jednu zo 16 cien INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských
analýz
za svoj internetový portál Cena
štátu
. Projekt INESS Cena štátu získal svetové ocenenie za prínos pri šírení slobody

Program Templeton Freedom
Awards, ktorého cieľom je rozpoznávať nezávislé think tanky, ktoré významnou
mierou prispievajú k pochopeniu a šíreniu slobody, bol založený v roku
2003 a pomenovali ho po zosnulom investorovi a filantropovi, sirovi Johnovi Templetonovi.
Ocenenia sa udeľujú v 8 kategóriách: Protrhové riešenia pri problémoch
chudoby, Sociálna podnikanie, Študentský dosah, Iniciatíva v Public
Relations, Etika a hodnoty, Univerzitné centrum, Mladý inštitút
a Inovatívne médiá. V každej kategórii sú oceňované dva inštitúty,
vždy jeden fungujúci viac ako osem rokov a jeden „nastupujúci“, mladší ako
8 rokov.

Projekt Cena štátu získal ocenenie práve
v kategórii Inovatívne médiá pre nastupujúci inštitút.

Cena štátu je internetový portál, ktorý
na jednom mieste koncentruje presné a aktuálne informácie o jednotlivých
zložkách verejných financií. Pomocou interaktívnych súčastí stránky či
prepočtov všetkých položiek na pracujúceho alebo na jedného občana má projekt
ambíciu zlepšiť povedomie o fungovaní a proporciách verejných financií, a
to najmä u študujúcej mládeže, novinárov a širokej verejnosti ako takej.
Portál obsahuje prehľady výdavkov štátu od roku 2005 po súčasnosť. INESS od
roku roku 2008 realizuje v súvislosti s týmto portálom  program vzdelávania o verejných
financiách na vybraných stredných a vysokých školách. Vzdelávaciu časť
projektu Cena štátu podporuje Trust for Civil Society in Central and Eastern
Europe.

Medzi ďalšími ocenenými
inštitútmi nájdeme aj významné americké výskumné centrá ako Mercatus Center at George Mason University
či Reason Foundation.

Výsledky The 2008 Templeton Freedom Awards budú prezentované na
slávnostnej konferencii Templeton Freedom Awards, ktorá sa uskutoční vo
Washingtone, D.C., dňa 13. novembra 2008.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards