Ekonomická sloboda vo svete, správa za rok 2008

Na tejto stránke nájdete výročnú
správu o Ekonomickej slobode vo svete na rok 2008
, ktorú každoročne
aktualizuje kanadský Fraser Institute.
Ako dopadlo v tohtoročnom hodnotení Slovensko? Ekonomická sloboda vo svete, správa za rok 2008

Index ekonomickej slobody vyjadruje
mieru podpory ekonomickej slobody v jednotlivých krajinách prostredníctvom
politiky a inštitúcií.

Základnými kameňmi ekonomickej slobody
sú slobodná voľba, dobrovoľná výmena, sloboda súťažiť a garancia súkromného
vlastníctva. Pri výpočte indexu používajú vo Fraser Institute 42 parametrov,
pomocou ktorých sledujú mieru ekonomickej slobody v piatich oblastiach: 1.
veľkosť vlády, 2. právna štruktúra a garancia vlastníckych práv, 3.
prístup k stabilným  peniazom, 4. sloboda
medzinárodne obchodovať a 5. regulácia úrokov, pracovného trhu
a podnikateľského prostredia.

Ako vyzerá TOP 10 ekonomicky
najslobodnejších krajín za rok 2006 (posledný hodnotený rok)?

Poradie

Krajina

Hodnotenie

(10=max.)

1

Hong Kong

8.94

2

Singapur

8.57

3

Nový Zéland

8.28

4

Švajčiarsko

8,20

5

Veľká Británia

8,07

6

Čile

8,06

7

Kanada

8,05

8

Spojené štáty americké

8,04

9

Austrália

8,04

10

Írsko

7,92

Zo záverov autorov štúdie stojí za
pozornosť, že:

- Krajiny s vyššou mierou
ekonomickej slobody dosahujú lepšie ukazovatele v indikátoroch životnej
úrovne

- Krajiny z kvartilu
s najvyššou mierou ekonomickej slobody majú priemerný HDP per capita
31 480 USD, zatiaľ čo krajiny zo spodného kvartilu len 3 882 USD.

- Krajiny s vyššou mierou
ekonomickej slobody rastú rýchlejšie. Krajiny z najslobodnejšieho kvartilu
rástli priemerným tempom 2,31%, zatiaľ čo krajiny z opačného kvartilu len
0,50%,

- Ľudia v ekonomicky slobodnejších
krajinách žijú dlhšie. Očakáva doba dožitia v krajinách
z najslobodnejšieho kvartilu je 79 rokov, v krajinách z kvartilu
z opačného pólu len 58 rokov.

- Krajiny z najslobodnejšieho
kvartilu majú podstatne lepšie ukazovatele v oblastiach politických slobôd
a práv, občianskych slobôd, či ochrany životného prostredia.

Hodnotenie Slovenska nájdete na strane
157 v tomto dokumente
. V roku, kedy nastúpila nová vláda Roberta
Fica, si Slovensko pohoršilo si o 3 priečky. Celkové skóre sa príliš
nezmenilo, pozrime sa na najvýraznejšie zmeny.

Najvýraznejší pokles (o viac ako 0,6
bodu z 10) zaznamenali tieto oblasti: Právna vymožiteľnosť zmlúv (-0.66), náklady
na dodržiavanie importných a exportných regulácií (0,67), regulácie
pracovného trhu v oblasti najímania a prepúšťania zamestnancov
(-0,73), kontrola cien (-1).

Najvýraznejší nárast zaznamenali veľkosť
obchodného sektora (+1), a byrokratické zaťaženie (+2,26), čo je
z pohľadu podnikateľa a občana určite pozitívne.

Zaujímavou kapitolou je Regulácia trhu
práce. Oblasť si celkovo polepšila o 0,68, aj napriek tomu, že skoro
všetky indikátory poklesli. Celkové zlepšenie zaznamenala vďaka markantnému zlepšeniu
v oblasti brannej povinnosti (+5) (od
1.1.2006 bola na Slovensku zrušená branná povinnosť
).

Uvidíme, aké čísla Slovensko dosiahne za rok 2007, na
základe vládou realizovaných krokov však už teraz môžeme takmer s istotou
predpokladať, že sa nebude jednať o zlepšenie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards