Koľko zarábajú americkí akademici?

Na tejto
stránke
The University of Texas nájdete porovnanie miezd
akademikov pôsobiacich na súkromných a verejných univerzitách

v Amerike od roku 1980 až do súčasnosti. Ako vidno z dát, rozdiel sa
zvýšil z asi 6,5% v prospech tých, ktorí pôsobia na súkromných, na viac
než pätinu. Taká je reakcia
trhu
. Koľko zarábajú americkí akademici? A aké
sú platy full-time
profesorov ekonómie
? Dáta obsahujú mzdy profesorov za 9 mesiacov práce na
17 ekonomických oddeleniach špičkových verejných univerzít v Amerike. V minulom
školskom roku bol priemerný plat 164 074 dolárov (viac ako 3,2 milióna
korún). Našim učiteľom tieto čísla musia vyraziť dych. O to intenzívnejšie
by mali volať po reforme, ktorej hlavnou črtou by mala byť zmena nastavenia
motivácii na oboch stranách bariéry, aby ceny v školstve, tak ako vo
všetkých iných sférach, určovala ponuka a dopyt. Ak má vzdelanie hodnotu,
tak musí mať aj cenu, a v Amerike to vedia.
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards