Pozvánka: Free Market Road Show 2011: Budúcnosť Európy

Pozývame vás na Free Market Roadshow, ktorá sa uskutoční v piatok 13. mája od 13:00 do 17:30 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Vystúpia vynikajúci zahraniční i domáci rečníci (zastúpenie bude mať aj INESS), rezervujte si preto miesto čo najskôr!

	 Pozvánka: Free Market Road Show 2011: Budúcnosť Európy

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, European Coalition for Economic Growth, Austrian Economics Center a Friedrich August von Hayek Institut v partnerstve s RÚZ, Crowne Plaza Hotel Bratislava, CEBSI a INESS si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu v rámci Free Market Road Show: Budúcnosť Európy

Kedy: piatok 13. máj 2011 od 12.30 hod.

Kde: Crowne Plaza Hotel (sála LONDON), Hodžovo nám. 2, Bratislava (lokalizácia podľa mapy tu)

Jazyk: konferencia prebehne v anglickom jazyku a slovenskom jazyku (simultánne tlmočenie je zabezpečené)

R.S.V.P.:
Záujem o účasť na podujatí potvrďte e-mailom na conservative@institute.sk najneskôr do štvrtka 12. mája 2011 do 12.00 hod.

V e-maili uveďte:
· predmet mailu: FMRS 2011,
· meno a priezvisko účcastníka(-ov), ktorých prihlasujete,
· záujem o využitie zariadenia pre simultánne tlmočenie (nepotvrdenie tejto informácie bude považované za nezáujem),
· vstup voľný (účasť nie je podmienená zaplatením poplatku), podmienený prihlásením sa podľa vyššie uvedených inštrukcií.

V prípade naplnenia kapacity sály, usporiadateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ďalšie prihlášky. Akceptovanie alebo zamietnutie prihlášky bude potvrdené zaslaním e-mailu z našej strany. V prípade, že neobdržíte naše vyjadrenie k prihláške do 3 dní po jej zaslaní, prosíme, kontaktujte nás na tel. č. 02 546 300 62.

Program:

12:30 - 13:00
Registrácia účastníkov

13:00
Privítanie a otvorenie konferencie

Barbara Kolm, F.A.v. Hayek Institut
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

13:10 – 14:20
Panel 1: Ako využiť krízu?

Hlavný rečník:
Razeen Sally, London School of Economics / European Centre for International Political Economy

Panelisti:
Ronald Ižip, Trim Broker
Gerhard Jandl, Federal Ministry of European and International Affairs
Martin Štochmaľ, ZSSK Cargo

Moderátor:
Tom Nicholson, TREND

Témy na diskusiu:
Akú sú alternatívy k súčasnému "požičiavaniu si" zdrojov od budúcich generácií? Je zrealizovanie reforiem dôchodkových systémov, zdravotníctva či verejnej správy postačujúcim predpokladom pre odvrátenie pádu sociálneho štátu? Existuje prepojenie medzi veľkosťou vlády a prosperitou? Aké škrty vo výdavkoch štátu by sa mali udiať?

14:20 – 15:30
Panel 2: Ako vytvárať ekonomický rast

Hlavný rečník:
Edward Stringham, Fayetteville State University

Panelisti:
Michael Jäger, Taxpayers Association of Europe
Nikolaus Kimla, uptime ITechnologies
David Pistrui, Illinois Institute of Technology
Christoff Zellenberg, Deutsche Bank

Moderátor:
Lukáš Krivošík, .týždeň

Témy na diskusiu:
Inštitucionálna a daňová konkurencia je nepochybne základom pre dobré podnikateľské prostredie a inovácie. Diskutovať sa bude i o obmedzení regulácií a nových formách riadenia a organizácie.

15:30 – 15:45
Prestávka

15:45 – 17:15
Panel 3: Aká je budúcnosť Európy a eura?

Hlavný rečník:
Erich Weede, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Juraj Karpiš, INESS

Panelisti:
Peter Brandner, Ministry of Finance
Patrick Rusch, HKSÖL
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Moderátor:
Barbara Kolm, Friedrich August von Hayek Institut

Témy na diskusiu:
Prežije euro? Je euro podmienkou pre vytváranie spoločnej európskej identity a prostriedkom riadenia spoločného trhu alebo len nástrojom výmeny? Budeme svedkami dvojrýchlostnej Európskej únie? Sú nejaké alternatívy k euru? Diskutovať sa bude i o ďalších menových otázkach a možnostiach návratu k zlatému štandardu.

17:15 – 17:30
Záverečné slovo a ukončenie konferencie

Konferencia sa koná ako súčasť Free Market Road Show, ktorá začína v máji 2011 v Bratislave a pokračuje v ďalších mestách Európy - Tbilisi, Baku, Kyjev, Belehrad, Záhreb, Viedeň, Priština, Skopje, Podgorica, Ľubľana, Berlín, Kodaň, Brusel, Londýn - a končí v Udine v septembri 2011.
Viac informácií o Free Market Road Show nájdete tiež tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards