Raz tak, raz onak

Pred 2 týždňami prišiel nový generálny riaditeľ Dušan
Muňko s návrhom opätovne otvoriť II. dôchodkový pilier
. Slovenská
ekonomika vraj náklady jeho zavedenia po minutí privatizačných výnosov neutiahne. Raz tak, raz onak

Ministerstvo financií SR má v tejto otázke zjavne
odlišný názor - k plánu
rozpočtu na rok 2011 sa píše
: „Po
vyčerpaní prostriedkov štátnych finančných aktív určených na financovanie
transformačných nákladov dôchodkovej reformy v priebehu roka 2010 sa
predpokladá, že krytie výpadku príjmov Sociálnej poisťovne z dôvodu
zavedenia II. piliera dôchodkového sporenia v roku 2011 bude v plnej
výške zabezpečené z prostriedkov štátneho rozpočtu“
. Pritom práve
v roku 2011 sa prvý krát očakáva vyrovnaný rozpočet verejnej správy,
samotný štátny rozpočet by mal skončiť v schodku 6,4 mld.Sk (v tomto roku
by mal schodok dosiahnuť 32 mld. Sk). Argument riaditeľa je teda zjavne postavený
na vode, rýchlo ho však nahradil iný.

Naša sociálna vláda neustále myslí na naše dôchodkové úspory a II.
pilier vraj treba otvoriť kvôli celosvetovej finančnej kríze
. Hodnoty akcií
padajú a ľudí treba pred pádom výnosov z akcií chrániť. Je jedno, že
tento argument vychádza z nepochopenia podstaty dlhodobého sporenia, ktoré
takéto výkyvy dokáže absorbovať. Počkajme si, čím bude vláda argumentovať
najbližšie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards