Viac peňazí baníkom?

Poslanec Jánoš zo Smeru
predložil do parlamentu návrh zákona
, podľa ktorého by sa baníkom priplácal
k dôchodku osobitný príplatok. Pominieme teraz, či návrh určuje baníkom
veľa alebo málo, dokonca aj to, či zneprehľadňuje dôchodkový systém tým, že
podľa všetkého sa bude príplatok vyplácať z rozpočtu nie Sociálnej
poisťovne, ale ministerstva hospodárstva. Viac peňazí baníkom?

Ide
o niečo iné. Smer navrhuje v rámci pomyselnej preletárskej politiky
pomáhať vybranej úzkej skupine obyvateľstva na náklady zvyšku pracujúcich. Nevidíme
dôvod, prečo by mal štát vytvárať akési kasty medzi dôchodcami. Základnou črtou
štátneho sociálneho systému má byť solidarita a nie zásluhovosť. Pomoc zo
strany štátu by sa mala obmedzovať iba na tých, ktorí sú v núdzi
a pomoc naozaj potrebujú. Podľa Štatistického úradu je v odvetví
ťažba nerastných surovín priemerná mzda 25 266 Sk
, čo je viac ako
priemerná mzda a takmer 2,5 krát toľko ako napríklad v odvetví Hotely
a reštaurácie. Nemyslíme si teda, že práve baníci sú tí, ktorí pomoc
nevyhnutne potrebujú. Netreba tiež zabúdať na to, že štát už raz baníkom
pomáha, a to tým, že dotuje neefektívnu ťažbu. Takto by sme ich teda de facto z
daní pracujúcich dotovali dvakrát.

Vo svete
verejných financií si treba stanoviť priority. Keď pridáte baníkom, niekomu
inému budete musieť ubrať. Nazdávame sa, že v čase rastúceho deficitu prvého
dôchodkového piliera či rastu zadlženia v sektore zdravotníctva by mala vláda
pristupovať k výdavkom zodpovednejšie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards