Peňažný kolotoč

Aj tak možno voľne preložiť názov nového projektu money-go-round.eu, ktorý
nedávno spustil český inštitút Laissez Faire. Kto je čistý platca do pokladnice
EÚ a kto čistý príjemca? Portál monitoruje všetky finančné pohyby medzi EÚ
a členskými krajinami. Peňažný kolotoč

Dozvieme sa napríklad, že v roku 2007 na EÚ najviac
v prepočte na obyvateľa doplácali Luxemburčania. Každý z nich
v čistom zaplatil do európskeho rozpočtu 438 eur. Najúspešnejšími príjemcami
sú Gréci, na obyvateľa z EÚ v čistom vytiahli 470 eur.

Ako píšu sami autori stránky, veria, že veľká väčšina
výdavkov EÚ je v rozpore s proklamovaným princípom subsidiarity. Nazdávajú
sa, že ani podpora poľnohospodárov, ani regionálna podpora nie sú ničím, čo by
malo byť riadené politicky, a už vôbec nie tak vzdialene z nadnárodnej úrovne
v Bruseli.

Navrhujú európske dotácie zrušiť. Uvádzajú pritom tieto
dôvody:

- dotácie narúšajú trhy a spomaľujú tak hospodársky
rast

- rozdeľovanie peňazí daňových poplatníkov na nadnárodnej
úrovni je „politicky nezdravé“ a zapríčiňuje medzi národmi viac zášti ako
priateľstva

Sprievodným javom rušenia dotácií by malo byť samozrejme zrušenie
odvádzania financií do európskeho rozpočtu cez percento HDP.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards