Najlepšie krajiny na podnikanie

Dánsko, Írsko, Fínsko. Také je podľa
časopisu Forbes
umiestnenie na stupni (aktuálnych) lídrov. Slovensko sa
umiestnilo spomedzi 126 na 36 mieste, oproti minulému roku si polepšilo
o 9 miest.

Najlepšie krajiny na podnikanie

Zaujímavé určite je, že ostatné krajiny V4 sa
v rebríčku v celkovom hodnotení umiestnili pred nami. Ak si na mape
kliknete na Slovensko, ukážu sa Vám jeho základné parametre a krátky
sumár o situácii u nás
.

Okrem celkového hodnotenia si môžete na mape kliknúť na
témy, ktoré vás zaujímajú. Dozviete sa, že Forbes nás dobre „oznámkoval“
napríklad v otázkach osobnej slobody (spolu s ďalšími krajinami prvé
miesto), pri daniach právnických osôb (16. miesto), či v slobode
obchodovania (13. miesto). Horšie sme už dopadli pri ochrane vlastníckych
práv (38. miesto), korupcii (39. miesto), či inováciách (49. miesto)... a najhoršie
pri byrokracii („red-tape“ –
56. miesto) a ochrane investorov (76. miesto).

Aký majú podobné výsledky vplyv na správanie sa investorov, nevieme. Za
rok však uvidíme, či sa ich súčasné
preferencie
zmenia.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards