Obchod verzus vlády

Rokovania Svetovej obchodnej organizácie pri
okrúhlom stole v Dohe nevedú
zatiaľ k žiadnym dohodám
, ktoré by ponúkali trochu optimizmu pre
slobodnejšie obchodovanie a odstraňovanie bariér.

Obchod verzus vlády

Tie neprospievajú nikomu okrem politikov. Stále sme
svedkami situácie, ktorú veľmi výstižne
charakterizuje tento obrázok
:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards