MH SR: Nový zákon o OZE by mal platiť od začiatku roka 2018 (Energia.sk)

 Portál Energia.sk uverejnil článok o novele zákona reformujúcej podporu zelenej energie, ku ktorej sa vyjadril minister hospodárstva, Peter Žiga, na podujatí organizovanom INESS - Elektrický Chaos

MH SR: Nový zákon o OZE by mal platiť od začiatku roka 2018  (Energia.sk)

 
Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov a tiež reforma tarify za prevádzkovanie systému vyvoláva množstvo otázok. Kedy príde? Zmení sa aj systém dotovania uhlia? Kedy skončí stop stav? Rozuzlenie niektorých z nich sa blíži.

Onedlho sa má spustiť proces rozsiahlej reformy systému podpory zelenej energie.

"Zámer MH SR je predložiť do legislatívneho procesu návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorým by sa reformovala podpora OZE a KVET v prvom polroku tohto roka, pričom predpokladaná účinnosť by bola od 1.1.2018," uviedol hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano na otázku nášho portálu, s akým harmonogramom dlho avizovanej novely môžu hráči na energetickom trhu počítať.

Novela zákona 309/2009 by teda začala platiť od roku 2018, "avšak nevylučujeme vzhľadom na implementáciu procesov odklad účinnosti niektorých jeho ustanovení," dodal Stano.

TPS ako celok

Ministerstvo ale tvrdí, že nebude reformovať len podporu OZE, ale celú tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú platia všetci koncoví odberatelia elektriny. Dnes za ňu domácnosti i firmy platia 26,2030 eur za každú spotrebovanú megawatthodinu. Dohromady sa ročne vyzbiera suma asi 550 - 600 miliónov eur, z toho 400 mil. eur putuje na obnoviteľné zdroje, 100 mil. eur na kombinovanú výrobu elektriny a tepla a 100 mil. eur na spaľovanie domáceho uhlia.

Na otázku, či ministerstvo plánuje aj zmenu dotovania uhlia, ktoré musí elektráreň v Novákoch spaľovať a odoberať od súkromnej spoločnosti Hornonitrianske bane, sme priamu odpoveď nedostali. "V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR MH SR v súčasnosti posudzuje možnosti prehodnotenia reformy TPS. MH SR v blízkom čase prinesie na verejnú diskusiu s podnikateľskou sférou a so zamestnávateľmi niekoľko návrhov o tom, aký spôsob zvoliť," uviedol hovorca.

Minister hospodárstva Peter Žiga minulý týždeň na diskusii INESS zdôraznil potrebu zachovania aktuálneho dotačného systému. Pripustil ale, že by sa mohol skrátiť konečný termín pre dotovanie uhlia, ktorý je rozhodnutím MH SR stanovený do roku 2030. Avšak najprv chce mať k dispozícii plán a alternatívu pre zamestnancov baní.

V Hornonitrianskych baniach Prievidza vlani pracovalo vlani v priemere necelých 3400 zamestnancov, vrátane Bane Čáry na Záhorí, ktorá sa s ňou zlúčila.

Rovní a rovnejší

"V SR sú náklady na tieto podpory rozložené na všetkých odberateľov vrátane priemyselných, pričom v niektorých krajinách majú odberatelia úľavy z týchto nákladov, čo sa pozitívne premietne v koncovej cene pre takýchto odberateľov," uviedol rezort hospodárstva.

Minister Žiga tvrdí, že nechce zaviesť nemecký model, v ktorom majú vybrané priemyselné podniky úľavu zo zelenej prirážky a finančné bremeno nesú naopak domácnosti, živnostníci a malé firmy.

Realita na Slovensku je však iná. Štyri priemyselné podniky (Slovalco, Duslo, Fortischem a OFZ) totiž platia len 5 % sadzby TPS. Keďže sú pripojené priamo do prenosovej sústavy a majú stabilný odber, podľa cenovej vyhlášky ÚRSO majú už niekoľko rokov nárok na takzvaný koeficient zvýhodnenia odberového diagramu. Bremeno platby TPS sa tak prenáša na ostatných odberateľov vrátane zraniteľných domácností.

Na našu otázku, či ministerstvo mieni toto zvýhodnenie zrušiť alebo upraviť, hovorca uviedol: "V súčasnosti je ešte predčasné vyjadrovať sa ku konkrétnym riešeniam."

Malými krokmi vpred?

Žiga počas diskusie zopakoval, že je naklonený tomu, aby sa časť podpory pre OZE a KVET spolufinancovala zo štátneho rozpočtu, obdobne ako v Českej republike, Fínsku alebo Holandsku. Presvedčiť o tom ale bude musieť najmä ministra financií.

Český zákon o podpore OZE stanovuje maximálnu výšku platby zo strany odberateľov na 495 Kč/MWh (asi 18 E/MWh), zvyšok dopláca štát. Vo Fínsku aj Holandsku však nevyplácajú garantované výkupné ceny, ale prémie.

Viac o systémoch podpory obnoviteľných zdrojov v ostatných európskych krajinách sa dočítate napríklad tu.

Zatiaľ čo ministerstvo aktuálne u nás opatrne a nejasne hovorí o možnostiach zmeny, diskusie v zahraničí sú úplne inde. Zásadné pre akúkoľvek reformu podpory OZE a kogenerácie na Slovensku sú podmienky európskeho usmernenia pre štátnu pomoc v tejto oblasti. Tie jasne stanovujú, že výkupné tarify sú prekonané a pri nových zdrojoch sa majú používať tendre a aukcie.

Ich zavedeniu u nás efektívne bráni stop stav, kvôli ktorému sa od decembra 2013 vôbec nepripájajú zdroje s inštalovaným výkonom nad 10 kW. Riešenie má naznačiť dlho očakávaná štúdia, ktorú si nechala vypracovať Slovenská elektrizačná prenosová sústava už v roku 2014 a dátami do nej prispeli aj regionálne distribučky.

Predseda predstavenstva SSE-Distribúcia František Čupr na spomínanej diskusii INESS uviedol, že stredoslovenská distribučka má na svojom území nainštalovaný najväčší podiel obnoviteľných zdrojov. "Kapacita na území SSE-D je skutočne vyčerpaná. No jednako, na základe tejto štúdie potom SEPS určí uzlové rozvodne, v ktorých môžu byť pripájané nové OZE," uviedol.

Podľa našich informácií sa majú závery predmetnej štúdie zverejniť v druhej polovici apríla.

Na záver, zabúdať netreba ani na to, že problém TPS-ky rieši aj niekoľko súdov vrátane ústavného, na ktorý sa v novembri 2016 obrátila skupina poslancov.

energia.sk
energia.sk, 3.4.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards