Peter Žiga: Na problém v cenotvorbe sme upozorňovali už skôr (Energia-portal-sk)

Energie-portal.sk zverejnili 2.4.2017 reportáž o podujatí Elektrický Chaos, na ktorom sa preberali aktuálne problémy slovenskej energetiky a zorganizoval ho INESS

Peter Žiga: Na problém v cenotvorbe sme upozorňovali už skôr  (Energia-portal-sk)

 Táto aj mnoho ďalších zaujímavých informácií zazneli na diskusii, ktorú usporiadal think-tank INESS. Pozrite si exkluzívny videozáznam z diskusie.

Radovan Kazda

Diskusie sa zúčastnili minister hospodárstva SR Peter Žiga, ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Lívia Vašáková, predseda predstavenstva distribučnej spoločnosti SSE-D František Čupr a predseda Združenia dodávateľov energií Michal Hudec.

Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu začalo začiatkom roka ministerstvo konať voči rozhodnutiam ÚRSO aj preto, lebo ešte predtým, než vlani vydal úrad vyhlášku, prebiehalo medzirezortné pripomienkové konanie, na ktorom ministerstvo podalo niekoľko pripomienok, ktoré neboli akceptované.

Ministerstvo žiadalo úrad, aby dodal analýzu, aký bude mať nová vyhláška dopad na domácnosti a citlivých odberateľov. "Takúto analýzu sme však nedostali a záver bol, že rozhodnutia ani vyhláška nebudú mať žiadny vplyv na ceny," uviedol minister.

Prostredníctvom zástupcov v spoločnostiach, v ktorých má štát podiel, tak ešte v rámci cenových návrhov, ktoré prichádzali z distribučných spoločnosti smerom na ÚRSO, dávali návrh, že trvajú na tom, aby zostala cenová hladina v roku 2017 na úrovni roku 2016. Dokumentovať to majú aj uznesenia zo zasadnutí predstavenstiev dotyčných spoločností.

Po tom, čo úrad vydal koncom septembra novú vyhlášku, zastavil cenové konania podľa starej vyhlášky a začal nové podľa novej vyhlášky. Cenové rozhodnutia vydal úrad až koncom novembra. Následne po sťažnostiach viacerých dotknutých osôb začala vláda konať už známe kroky.

Následkom toho klesla podľa Žigu cena pre spotrebiteľov priemerne o 10 -15 %. Vláda sa zároveň rozhodla, že zrekonštruuje regulačný úrad.

Peter Žiga

Peter Žiga
Vláda chce energetický holding

Vláda chce tiež oživiť projekt slovenského energetického holdingu, ktorý by mal zastrešovať väčšinu štátnych podielov v energetických spoločnostiach. Žiga si uvedomuje, že európska legislatíva má striktné pravidlá pre koncentráciu energetických podnikov, no chce, aby holding mohol plniť úlohu hráča v rámci energetiky na Slovensku.

Zároveň by mal byť mimo okruhu verejných financií, aby mohol prípadne vstupovať na burzu, či požičať si peniaze na nákup niektorých assetov, ktoré budú ponúkané na trhu.

Vláda sa chce venovať aj problematike tarify za prevádzkovanie systému.

"Máme záujem otvoriť vážnu debatu na tému TPS, a táto diskusia sa začne už v najbližších troch týždňoch, pretože aj TPS bola predmetom politických debát, ktoré sa počas tohto energetického chaosu viedli," povedal Žiga.
František Čupr: zmena taríf bola zle odkomunikovaná

Predseda predstavenstva distribučnej spoločnosti SSE-D František Čupr poukázal na to, že najväčšia energetická kauza ostatných mesiacov nebola chaosom v cenách energií, ale v distribučných tarifoch, pretože distribúcia má s cenou komodity spoločne iba to, že distribuuje komoditu z miesta výroby alebo z miesta pripojeného bodu nadradenej sústavy do miesta konečnej spotreby.

Väčšina ľudí, a to dokonca často aj odbornej verejnosti, však mylne považuje variabilnú časť ceny za komodita, zatiaľ čo fixnú časť za jej distribúciu. "Nie je to tak. Distribúcia má fixnú aj variabilnú zložku, podobne ako komodita," vysvetľoval Čupr.

Priklonil sa k názorom tej časti odbornej verejnosti, ktorá tvrdí, že nastavenie legislatívy a regulačného rámca v energetike je nesystematické, nekoncepčné a chyba v ňom akákoľvek diskusia o tom, akým smerom by sa mala energetika vyvíjať.

Poukázal na to, že pred dvadsiatimi rokmi existovala na trhu jednoduchá výroba v konvenčných elektrárňach, jednoduchý prenos a distribúcia a jednoduchá spotreba, pričom všetko bolo centrálne riadené. Za ostatných 20 rokov však boli tieto paradigmy celkom potlačené a nastala pomerne zásadná deštrukcia energetiky a energetickej koncepcie. Jej súčasťou je chybné nastavenie podpory obnoviteľných zdrojov, ale tiež aj decentralizovaná výroba.

František Čupr

František Čupr
Problémy decentralizovanej výroby

Čupr sa vyjadril kriticky práve k presadzovaniu decentrálnej výroby, ktorá síce bola a je pre politikov zaujímavá z hľadiska znižovania emisií a presadzovania OZE, ale politici pri nej nedomysleli, ako bude táto energia prepravovaná. Následne vlády prišli na to, že to nie je správna cesta, tak zaviedli možnos ťvýroby energie na strechách domov. "Vo finále to vedie k tomu, že to deformuje distribúciu ako takú", nazdáva sa Čupr.

Pri nastavovaní nových distribučných tarifov bolo podľa predsedu predstavenstva myslené na to, že práve pokiaľ malí výrobcovia elektriny z nejakého dôvodu, napríklad poruchy, si nedokážu svojim zariadením vyrábať energiu, budú ju potrebovať odoberať zo siete.

Myšlienka, aby zákazníci platili za to, že sú pripojení k sústave a majú rezervovanú kapacitu – pretože zákazníci pri VVN a VN to platia, zatiaľ čo zákazníci pri nízkom napätí nie, bola podľa Čupra úplne v poriadku. Bola však nevhodné komunikovaná a zlé načasovaná. Zdôraznil tiež, že distribučné spoločnosti nie sú za tento chaos zodpovedné, nakoľko nie sú pri tvorbe vyhlášok, ale tieto sa im dostávajú až na pripomienkové konanie, pričom drvivú väčšinu pripomienok im zamietnu.

Zaviesť platbu za veľkosť ističov sa pokúšali aj v Českej republike, kde to však po množstve pripomienok zastavili ešte pred zakotvením v legislatíve.

"Ak chceme prestať živiť to energetické monštrum, ktoré sme vytvorili a vymýšľať si ďalšie regulačné zásahy - pričom už teraz sme neuveriteľné preregulovaní - pokiaľ chceme prejsť k tomu, aby energetika dostala takú podobu, aby bola výroba energií, prenos a distribúcia až ku konečnému zákazníkovi efektívna a nákladovo čo najoptimálnejšia, tak poďme vytvoriť nejakú jednotnú platformu, na ktorej budeme komunikovať," uzavrel Čupr.

skládka odpadov
Martin Ondko: smart metering umožňuje rezervovať bez ističa

V diskusii vystúpil generálny riaditeľ spoločnosti MAGNA ENERGIA Martin Ondko, podľa ktorého si predstavitelia neuvedomujú, že na inteligentných meracích systémoch, ktoré sú distribučné spoločnosti zavádzať, je možné rezervovať si kapacitu bez ohľadu na to, aký je istič.

Ondko tiež upozornil na to, že bvláda vzala na seba veľkú zodpovednosť, keď súhlasila s tým, že za január majú dodávatelia vrátiť peniaze odberateľom. "Zabudla však povedať, že iným odberateľom majú tie peniaze vyinkasovať. Tí odberatelia, ktorým majú rozdať, sú však malí, zatiaľ čom ti, od ktorých to majú zinkasovať, sú veľké fabriky vybavené právnymi oddeleniami. Dodávatelia však nemajú oporu v zákone, iba odporúčanie regulačného úradu," vysvetlil Ondko.

Ministerstvo hospodárstva, ktoré má byť gestorom podnikania na Slovenksu, tak 25 podnikateľom – vrátane štátnych, ktorí už pripravujú žaloby – skomplikovali podľa Ondka život.

Minister Žiga zareagoval výzvou, že je pripravený rozprávať sa o tom, čo vie vláda pre riešenie problému urobiť.

František Čupr konatštaoval, že nemá vedomie o tom, že by jeho spoločnosť fakturovala jalovú elektrinu z dôvodu zavedenia smart metra na nízkom napätí. SSE-D momentálne spĺňa legislatívne požiadavky nad ich ráme a má nainštalovaných asi 40 tisíc smart metrov, pričom na nízkom napätí má až 650 tisíc odberných miest.

Aj pri splnení európskych a slovenských požiadaviek bude nainštalovaných iba 120 tisíc odberných miest.

"Smart metering preto nie je spásou, no je tu možnosť tarifikácie a nastavovania nových pravidiel pre zákazníkov, ktorí majú smart metre. Smart metering je niečo, s čím sme sa ešte nenaučili pracovať – ako distribútori, tak aj dodávatelia," uzavrel Čupr.

Radovan Kazda
Energie-portal.sk, 2.4.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards