Zástupca fenoménu Uber: Máme tisíce žiadostí od ľudí, ktorí chcú za nás jazdiť (Aktuálne.sk)

Portál Aktuálne.sk citoval 24.1.2017 záver INESS ohľadom kvantifikácie tržieb Uberu na Slovensku

Zástupca fenoménu Uber: Máme tisíce žiadostí od ľudí, ktorí chcú za nás jazdiť (Aktuálne.sk)

 19:50 BRATISLAVA - Kým u našich susedov taxikári proti službám americkej firmy Uber protestujú, na Slovensku sa tejto spoločnosti darí prenikať na trh. Zástupca Uber-u Tomáš Peťovský hovorí, že v Bratislave zaznamenali 7000 žiadostí od ľudí, ktorí by sa chceli stať ich vodičmi. V hlavnom meste ich zatiaľ jazdí okolo 500. Zástupcovia vlády na nich, aj na ich kolegov z takzvanej zdieľanej ekonomiky, chystajú novú legislatívu. Niektoré krajiny Uber neprijali ľahko. Tomáš Peťovský zo spoločnosti Uber uviedol, že slovenskí vodiči Uber-u najviac oceňujú možnosť jazdiť, kedy sami chcú. Čas, kedy pracujú, si totiž vyberajú sami. Väčšina z nich berie túto prácu alternatívneho taxikára ako bonus k inému úväzku.

Nevieme, koľko sú ich tržby Vodiči odjazdia podľa Peťovského v priemere 10 hodín za týždeň. V Bratislave ich aktuálne jazdí asi 500. Rovnaký počet, asi 500 ľudí, zamestnáva ďalšia svetová firma - AirBnB. Venuje sa krátkodobému nájmu bytov, konkuruje tak hotelierstvu.

Uber je súčasťou toho, čo sa v angličtine nazýva "shared economy".

Slovenčina sa s týmto termínom stále nepopasovala, občas sa tomuto trendu zdieľania služieb, bytov, či áut hovorí kolaboratívna, inokedy zdieľaná ekonomika.

Podľa ekonóma inštitútu INESS je ťažké odhadnúť, aké tržby tejto ekonomiky na Slovensku. "Zistiť, koľko je to na Slovensku, sa veľmi nedá.

Európska komisia to však zisťovala za celú Európu, tam je to okolo 20-25 miliárd eur ročne. Potenciál rastu týchto tržieb do budúcna je však podľa tejto analýzy asi 500 miliárd eur ročne," povedal na konferencii o fenoméne.

Chystajú novú legislatívu Vágna zostáva legislatíva, ktorá by upravovala podmienky pre tieto platformy, či už hovoríme o Uber, Hopin, Liftago, BlablaCar či Air BnB.

Právne, odvodové, či daňové povinnosti týchto firiem nie sú vyriešené nielen na Slovensku, ale na legislatívny rámec čakajú aj mnohé ďalšie európske krajiny. Pravidlá si tak zatiaľ tvoria samotné spoločnosti.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec poveda, že v prvom rade treba jasne rozlíšiť medzi tým, či "platforma vytvára zisk, alebo či ide o zdieľanie nákladov medzi dvoma súkromníkmi, občanmi".

Zároveň doplnil, že s príchodom týchto noviniek zo sveta, prišla aj možnosť ako zoštandardizovať prostredie aj pre iné typy aktivít ako je zdieľanie áut, či zdieľanie ubytovania. Urobiť tak môžu dvomi spôsobmi: pre firmy pôsobiace v zdieľanej ekonomike vytvoria samostatný zákon, kde nastavia kritéria, ktoré bude musieť firma spĺňať vo vzťahu k štátu.

Určia, od akej sumy sa budú platiť odvody, odkedy sa bude vstupovať do daňovej oblasti, čo regulovať, čo z pravidiel vyňať.

Druhá možnosť sú novely v špecifických zákonoch - tých, ktoré sa týkajú taxíkov, alebo predaja nehnuteľností, či podpory cestovného ruchu, zákon o ochrane spotrebiteľov. "Aby sme nepenalizovali starých, či poskytovateľov, ale zas nepenalizovali tých nových," upozornil Chovanec.

Návrhy už má rezort rozpracované, avšak dátum ich schvaľovania štátny tajomník nespomenul.

Podmienky majú byť rovnaké Ladislava Cengelová z kancelárie štátneho tajomníka ministerstva dopravy povedala, že štát by mal dbať na to, aby podmienky podnikania pre taxikárov a vodičov, ktorí jazdia cez rôzne aplikácie, boli rovnaké.

"Samozrejme tie podmienky, ktoré sú špecificky viazané a vyvolané charakterom klasickej taxi služby nemajú opodstatnenie v prípade tzv.

elektronických taxislužieb, ale sú niektoré spoločné podmienky, ktoré predstavujú nevyhnutný štandard, ktorý musia zabezpečiť všetci poskytovatelia dopravných služieb," povedala.

Rezort dopravy, pod ktorý spadá aj cestovný ruch, podľa Cengelovej sleduje vývoj legislatívy o zdieľanej ekonomike v jednotlivých krajinách EÚ, aj usmernenia Európskej komisie. Kedy svoje návrhy dostanú na papier, nespomenula.

Na príprave zmien v oblasti ubytovacích služieb a taxislužieb však podľa zástupkyne rezortu dopravy ľudia na ministerstve už pracujú a predstavia ich "v primeranom čase".

vc
Aktuálne.sk, 24.1.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards