Dozvuky predsedníctva. Slováci budú platiť viac zamestnancov štátu ako pred ním (Aktuálne.sk)

Portál Aktuálne.sk zverejnil 16.1.2017 článok o zamestnancoch, ktorých prijal štát pri príprave predsedníctva EÚ a ich prepúštaní, respektíve, ponechaní. V článku boli použité štatistiky z projektu INESS - Cena štátu

Dozvuky predsedníctva. Slováci budú platiť viac zamestnancov štátu ako pred ním (Aktuálne.sk)

 06:30 BRATISLAVA - Štát prijal v rámci organizácie a prípravy slovenského predsedníctva okolo 200 štátnych zamestnancov. Ich služba mala skončiť so záverom šesťmesačného predsedania Slovenska v Rade EÚ. Ako s týmito úradníkmi naložia ministerstvá? Vyzerá to tak, že niektorých si nechajú.

Počet úradníkov štátnej správy sa tak bude opäť zvyšovať, hoci viaceré reformy mali verejné financie ušetriť. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Dlhodobým cieľom, ktorý politici na čele s Robertom Ficom pritom deklarujú, je znižovať počet úradníkov štátnej a verejnej správy.

Štatistiky však ukazujú, že sa im to zatiaľ nedarí. Nepomohla ani reforma ESO.

Štatistiky inštitútu INESS, Cena štátu , ukazujú, že v minulosti sa prepúšťalo v rezortoch a ich rozpočtových, či príspevkových organizáciách, niekoľkokrát. Vždy však napokon krivka opäť smerovala smerom nahor.

Drahí budú najmä diplomati

Zrejme najdrahšími úradníkmi štátu budú diplomati, ktorých si Slovensko ponecháva v Bruseli. Z pôvodných 80 zamestnancov rezort postupne zvyšoval ich počet na takmer 200. Všetky pre účely redsedníctva. To skončilo, ale pri EÚ ich zostane pracovať naďalej o 13 viac ako predtým.

Títo zamestnanci dostávajú "bruselské platy". Tabuľkový plat každého úradníka na veľvyslanectvách alebo konzulátoch sa totiž ešte násobí o koeficient.

Ten sa pohybuj medzi 5 a 8. Ak teda šofér rezortu zarába napríklad 600 eur na Slovensku, v Bruseli bude zarábať 6,6x600 eur, teda mesačne takmer 4-tisíc.

Na úradníkov o milióny viac

Špeciálne na predsedníctve pracovalo na Stálom zastúpení v Bruseli 23 zamestnancov a jeden na polovičný úväzok, zostáva tam teda viac ako polovica z nich. Rezort to zdôvodňuje tým, že personálne obsadenie sa neaktualizovalo od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, teda od decembra 2009.

"Predkladaná aktualizácia personálneho obsadenia vychádza z politickej dynamiky v inštitúciách EÚ, reflektuje nárast legislatívy v jednotlivých sektorálnych agendách, odzrkadľuje nové priority EÚ oproti predchádzajúcemu obdobiu," uviedli pre Aktuálne.sk.

Ako konkrétne príklady oblastí, pre ktoré je potrebné silnejšie zastúpenie, ministerstvo uvádza Brexit, migračnú krízu či vnútornú bezpečnosť.

Niečo to bude stáť.

Rezort diplomacie to má vyrátané, požaduje uvoľnenie miliónov eur. V tomto roku to bude vyše 1 305 000 eur, v roku 2018 približne 1 606 000 eur a v roku 2019 takmer 1 670 000 eur.

Vyplýva to z aktualizácie štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo zahraničných vecí.

Nadobudli veľa skúseností, radi by zostali Aktuálne.sk sa rezortu diplomacie ešte pred týždňom pýtalo, koľko ľudí najatých dočasne pre predsedníctvo, zostáva na úrade aj naďalej. Na otázky doteraz z ministerstva neodpovedali.

Aká je situácia na iných ministerstvách? Niektorí prídu o prácu, iných si chcú rezorty ponechať. U Petra Kažimíra na financiách bol napríklad do služby na predsedníctvo povolaný navyše jeden štátny tajomník. Ten po predsedníctve končí.

Na spravodlivosti navyšovali počet zamestnancov o troch, toľko miest aj zrušia. Na vnútre skončili dvaja ľudia v decembri, podobne ako na školstve.

Na obrane končia traja ľudia.

Doprava nezamestnala na predsedníctvo nových ľudí, len presunula vlastných, ktorý už v štátnej službe boli. Tí sa len vrátia na svoje pôvodné miesta.

Niekde si nechajú až štyroch V rezorte práce rušia päť miest, avšak ľudí by si chceli ponechať.

"Všetci zamestnanci, ktorí skončili štátnozamestnanecký pomer z dôvodu ukončenia predsedníctva SR v Rade EÚ prejavili záujem ďalej pracovať na ministerstve práce," napísal hovorca Michal Stuška.

"Ide o odborníkov, ktorí nadobudli skúsenosti a ich výsledky boli pozitívne hodnotené nadriadenými. Ministerstvo plánuje s týmito zamestnancami uzatvoriť nový štátnozamestnanecký pomer na voľné, resp.

dočasne voľné miesta," dodali z rezortu Jána Richtera.

Na kultúre by si jedného človeka vyčleneného na predsedníctvo tiež radi ponechali. Ministerstvo pôdohospodárstva vytvorilo ž 14 miest, avšak 5 ľudí prešlo z existujúceho miesta na dočasné. Tí sa koncom roka vrátili na pôvodné miesta, rezort však umiestnil jednu zamestnankyňu navyše.

Podobne o jedného zamestnanca viac bude mať aj zdravotníctvo.

Až štyroch ľudí navyše si ponechá hospodárstvo. "Z 9 zamestnancov plniacich úlohy SK PRES dvaja skončili štátnozamestnanecký pomer k 31.12.2016 a jeden skončí k 31.01.2017. Zvyšní šiesti zamestnanci sa buď vrátia na svoje pôvodné štátnozamestnanecké miesta (dvaja štátni zamestnanci), alebo budú pokračovať v štátnozamestnaneckom pomere na MHSR na iných pozíciách (štyria št. zamestnanci)," uviedli pre Aktuálne.sk

vc
Aktuálne.sk, 16.1.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards