Na Slovensku už nebudú chudobní. OSN stanovila termín, odkedy sa všetci budú mať dobre (Aktuálne.sk)

Radovan Ďurana sa 11.1.2017 vyjadril pre Aktuálne.sk na tému efektivity zahraničnej pomoci

Na Slovensku už nebudú chudobní. OSN stanovila termín, odkedy sa všetci budú mať dobre (Aktuálne.sk)

Svet bez chudoby, hladu a so šťastnými ľuďmi. To je vízia programu Agenda 2030, do ktorého má byť zapojené aj Slovensko. Materiál na jednej strane popisuje, ako by to bolo možné uskutočniť, no praktické nástroje na odstránenie chudoby sú nám neznáme. SKoncuje s chudobou jeden plán?

Koncom roku 2015 odsúhlasilo valné zhromaždenie OSN strategický dokument, ktorého ciele má napĺňať aj Slovensko. Podľa siahodlhého dokumentu pod názvom Premena nášho sveta: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, sa má skoncovať s chudobou či hladom. Stanovené ciele by mali jednotlivé štáty splniť do roku 2030.

V rámci nášho rozvoja chce vláda, aby mali ciele dosah na každého občana. "Problematika udržateľného rozvoja by však nemala zostať iba na úrovni verejných politík, ale mala by mať presah na každého občana a jeho konanie. Vhodnou komunikáciou, prípadne marketingovou prezentáciou, by bolo možné pozitívne motivovať širokú verejnosť k zodpovednému životnému štýlu smerujúcemu k udržateľnému rozvoju," píše sa v dokumente.

V zahraničí túto tému komunikovali vlády jednotlivých štátov so svojimi občanmi prostredníctvom online platforiem či zapojením mimovládneho sektora.

Vízia je pekná, ale... Slovensko si však chce definovať v rámci zahraničia jednotnú víziu udržateľného rozvoja, a to prostredníctvom "inovácií, podpory reformy bezpečnostného sektora, zdieľania transformačných skúseností a vodohospodárstva. V strednodobom hľadisku by sa mala takáto tradícia upevniť a v dlhodobom hľadisku prezentovať ako ťažisko zahraničnej angažovanosti krajiny."

V tomto merítku sú však analytici veľmi skeptickí. "Z pohľadu poznatkov ekonomickej teórie je efektivita zahraničnej pomoci, okrem krízovej, v podobe trasnferu zdrojov veľmi nízka. Pokiaľ sa vláda rozhodla pre aktivitu v tejto oblasti, inštitucionálna podpora je nielen lacnejší, ale asi aj perspektívnejší nástroj," povedal pre Aktuálne.sk analytik Radovan Ďurana z inštitútu INESS.

Medzi ciele, ktoré by mali byť splnené do roku 2030 je aj úplné skoncovanie s chudobou. "Celkové možnosti Slovenskej republiky ovplyvniť úroveň chudoby v rozvojovom svete sú však obmedzené," píše sa v správe, no na druhej strane sa bude zvyšovať kvalita aj kvantita rozvojovej spolupráce. Okrem toho má Slovensko podporovať aj zraniteľné regióny, a to formou prevencie voči prírodným katastrofám a vojnovým konfliktom.

Chudoby je stále dosť "Znižovaniu chudoby by pomohlo, keby sa ľudia s najnižšou kvalifikáciou ľahšie dostávali na trh práce. Dnes sú pre nich významnou bariérou vysoké odvody, v dôsledku čoho ich čistý príjem z legálneho zárobku klesá na hranicu, pri ktorej pre nich môže byť atraktívnejšia práca "na čierno" alebo poberanie sociálnych dávok. Kľúčovým opatrením je teda znižovanie odvodov pre ľudí s nízkym príjmom, a to dohodárov, živnostníkov aj riadnych zamestnancov. Súčasne je potrebné podporovať zvyšovanie kvalifikácie najmä dlhodobo nezamestnaných ľudí prostredníctvom dovzdelávania a tréningov, ako im aj pomáhať pri hľadaní si práce," vysvetlil problém chudoby pre Aktuálne.sk riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliáš.

Čo sa týka naplnenia tohto plánu aj pre účely zlepšenia života na Slovensku tak sa očakáva prijatie podobného dokumentu aj konkrétne pre potreby našej krajiny.

Plán máme "V tejto súvislosti rozhodujúca úloha pripadne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Pripravuje "Cestovnú mapu k Národnému infraštruktúrnemu plánu na roky 2018-2030", ktorá je veľmi dôležitým komponentom stratégie rozvoja SR do roku 2030. Takýmto spôsobom bude zabezpečená nadrezortná koordinácia príslušných úloh. Kľúčové bude zároveň dosiahnuť zapojenie partnerov z mimovládneho a podnikateľského sektora, z akademickej sféry a verejnosti," vysvetlil pre Aktuálne.sk Igor Skoček z tlačového odboru rezortu zahraničia. Na ukončenie chudoby a hladu vo svete vyvíja Slovensko podľa ministerstva zahraničných vecí nasledujúce aktivity:

rozvojové projekty:

"V Keni napr. jeden z projektov, na ktorý sme nedávno získali grant od Zvereneckého fondu EÚ pre Afriku, sa venuje obnove pestovania orechov v pobrežných oblastiach tejto krajiny, ich spracovaniu a exportu do zámoria." finančné príspevky príslušným medzinárodným organizáciám: "Svetovému potravinovému programu OSN, kam sme v roku 2016 poskytli 300-tisíc eur, rok predtým rovnakú sumu. Množstvo zdrojov osobitne v r. 2016 bolo poskytnutých na riešenie dôsledkov migrácie a utečeneckej krízy - viac ako 9 miliónov eur." pomoc pre detské nemocnice v Keni,dodávka medicínskej techniky do Sýrie.

"V roku 2016 sme v rámci humanitárnej pomoci poskytli do zahraničia pomoc za viac ako 2,1 milióna eur." V roku 2015 podľa Eurostatu žilo na Slovensku 18,4 percenta občanov na hranici chudoby. V rámci Európskej únie to bolo až 23,7 percenta populácie.

Jedným z cieľov dokumentu Agenda 2030, ktorý má byť v stredu predstavený na rokovaní vlády, je úplné odstránenie chudoby. Teda aj tej slovenskej. Na konkrétne nástroje, ktorými chce proti nej naša vláda zakročiť ale budeme musieť podľa všetkého ešte počkať.

sig
Aktuálne.sk, 11.1.2017

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards