Dokončenosť tretieho bloku Mochoviec je asi 94 % (Energia)

Energetický portál Denníku N publikoval 16.12.2016 článok venovaný dostavbe Mochoviec s komentárom Martina Vlachynského ohľadom zmysluplnosti tohto projektu

Dokončenosť tretieho bloku Mochoviec je asi 94 % (Energia)

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach je dokončený na 93,9 %. Ku komerčnej výrobe elektriny má však ešte ďaleko, spustenie prevádzky sa očakáva v roku 2018.

Práce na rozostavaných blokoch AE Mochovce mierne pokročili. Podľa údajov zo začiatku novembra sa dokončenosť tretieho mochoveckého bloku pohybuje na úrovni 93,9 %, v prípade štvrtého bloku zase stúpla na 79,9 %.

Na bloku číslo 3 prebieha v súčasnosti fáza skúšok a testovania. Nedávno boli ukončené funkčné skúšky rozvádzačov 6 kV vysokého napätia, ktoré mali overiť správne fungovanie všetkých ochranných funkcií. Rozvádzače vysokého napätia majú zabezpečovať napájanie kľúčových bezpečnostných systémov. Okrem toho prebehli skúšky podružných a úsekových rozvádzačov. V letnom období prevádzkovateľ ohlásil ukončeniu kontrolnej montáže reaktora EMO3.

Termín, kedy začne tretí blok reálne dodávať elektrinu do sústavy, sa viackrát posúval. Z oficiálnych miest sa najnovšie hovorí o lete 2018, štvrtý blok by mal nasledovať približne o rok neskôr. O presnom harmonograme sa má verejnosť dozvedieť z výsledkov rokovaní akcionárov spoločnosti Slovenské elektrárne. „Rokovania nie sú ukončené, ich priebeh nebude ministerstvo hospodárstva komentovať,“ uviedol pre náš portál Maroš Stano, hovorca Ministerstva hospodárstva SR. Štát kontroluje v elektrárňach 34 % akcií.

Okrem aktualizovaného termínu je predmetom rokovaní rozpočet dostavby. Podľa poslednej dohody akcionárov sa náklady ustálili na 4,63 mld. eur. Z medializovaných vyjadrení predstaviteľov MH SR vyplýva, že Slovenské elektrárne žiadali navýšenie rozpočtu na 5,4 mld. eur.

Výroba elektriny z tretieho bloku AE Mochovce nemusí automaticky znamenať prínos pre koncových spotrebiteľov. „Vstup nového veľkého zdroja na trh logicky tlačí cenu komodity ešte nižšie. Či z toho budú profitovať spotrebitelia je otázne, keďže koncovú cenu čoraz viac formujú ostatné zložky mimo komodity. Postupne narastá potreba skôr regulačnej elektriny, ktorú jadrový blok sotva môže poskytnúť,“ uviedol pre náš portál Martin Vlachynský, analytik inštitútu INESS.

Proces spúšťania jadrovej elektrárne sa v zmysle atómového zákona začína zavezením paliva do reaktora. Samotné spúšťanie bloku je rozdelené na fyzické a energetické a trvá niekoľko mesiacov. Po ukončení spúšťania nasleduje skúšobná prevádzka, ktorá podlieha povoleniu Úradu jadrového dozoru (ÚJD). Následne už blok môže vyrábať elektrinu na komerčné účely.

Inštalovaný výkon tlakovodných reaktorov typu VVER-440 v Mochovciach má byť 2x471 MW. Po uvedení do prevádzky by mali nové reaktory EMO34 pokryť približne 13 % spotreby elektriny na Slovensku. Tým, že už teraz je bilancia výroby a spotreby elektriny u nás vyrovnaná, prebytok elektriny bude musieť smerovať na vývoz. Keďže ide o bezemisný zdroj energie, ročná produkcia oboch blokov v plnej prevádzke má ušetriť vyše 7 miliónov ton emisií CO2.

Energia.sk, 16.12.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards