Drahšie služby a poistky? Vláda podľa analytika neprestala plytvať. Nový deficit hodnotí ako zlyhanie (Parlamentné listy)

Parlamentné listy uverejnili 30.11.2016 rozhovor s Radovanom Ďuranom o rozpočte na rok 2017

Drahšie služby a poistky? Vláda podľa analytika neprestala plytvať. Nový deficit hodnotí ako zlyhanie (Parlamentné listy)

V utorok vláda schválila zákon roka - rozpočet na rok 2017. Od januára začína platiť nový odvod v neživotnom poistení, ktorý budú platiť poisťovne, ale na cene poistného ho zaplatia ľudia. Analytik z Inštitútu ekonomických a spoločenských vied (INESS) Radovan Ďurana pre Parlamentné listy hovorí, že vláda neprestala plytvať.

Poslanci schválili nový rozpočet, ako ho hodnotíte? Aké zmeny pocítia Slováci pri zohľadnení faktu, že v roku 2019 chce vláda vyrovnaný rozpočet?

Bohužiaľ, i napriek masívnemu rastu príjmov, nulovej inflácii či veľmi nízkych úrokov, vláda naďalej navyšuje príjmy zvyšovaním daní. Pocítia to na drahších poistkách z neživotného poisteniach či nepriamo na drahších službách pre zvýšenie odvodovej záťaže riadiacich pracovníkov. Vyrovnaný rozpočet, bohužiaľ, neznamená, že vláda prestala plytvať.

Deficit verejných financií má v budúcom roku dosiahnuť úroveň 1,29 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalších rokoch má postupne klesať, v roku 2018 má dosiahnuť úroveň 0,44 %. Čo to pre Slovensko znamená? Darí sa nám alebo nie?

Deficit klesá napriek neustálemu zvyšovaniu vládnych výdavkov. Vláda už v roku 2014 plánovala na rok 2017 deficit 0,5 %, preto nový deficit 1,29 % hodnotíme ako zlyhanie. O to väčšie, že v tom istom čase došlo k masívnemu, vtedy nepredpokladanému rastu daňových príjmov. Ako bolo uvedené, k vyrovnanému rozpočtu sa neblížime efektívnym riadením výdavkov.

Časť rezervy zo 100 miliónov, ktorú vláda schválila, sa má použiť na financovanie investičných projektov, časť na zvyšovanie platov pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe. Je to dostatočná suma?

Vláda by nemala rozpočtovať rezervy na výdavky, ktoré sú predvídateľné. Zmysel má rezerva na prírodné katastrofy. Ostatné položky by mali byť zahrnuté priamo vo výdavkoch.

Do rozpočtu zakalkulovali nižšie príjmy z odvodu v poisťovníctve, keďže sa odvod v oblasti neživotného poistenia bude vzťahovať len na nové zmluvy uzatvorené po 1. januári 2017. Nebudú peniaze, ktoré z nich predtým plynuli, v rozpočte chýbať? Resp. kde sa dajú nahradiť?

Odvod z neživotného poistenia nemôže chýbať, lebo to je nová daň. Vláda sa akurát vyhla retroaktivite a odvod zaviedla na nové zmluvy, čo sa negatívne prejaví v cenách poistiek pre obyvateľov.

Rozpočet je postavený na prognóze, podľa ktorej v roku 2017 slovenská ekonomika bude rásť 3,5-percentným tempom. Čo to pre nás bude znamenať, ak takto rýchlo rásť nebude?

Spomalenie rastu môže spomaliť rast daňových príjmov a tým aj výsledný deficit.

du
Parlamentné listy, 30.11.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards