Ako vláda míňa verejné financie? Pozrite, kam idú peniaze z našich daní! (Nový Čas)

Radovan Ďurana sa 6.10.2016 vyjadril pre Nový Čas k návrhu nového rozpočtu

Ako vláda míňa verejné financie? Pozrite, kam idú peniaze z našich daní! (Nový Čas)

Viete, kde končia naše peniaze? Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) na základe štátneho rozpočtu na rok 2016 sa pozrel na to, ako a na čo vláda v tomto roku míňa verejné financie, čiže peniaze všetkých Slovákov.

Nový Čas tohtoročné výdavky porovnal s návrhom vlády, ktorá včera odklepla miliardový balík peňazí na budúci rok. Pozrite sa, ktoré ministerstvá si v budúcom roku polepšia, kde si budeme musieť utiahnuť opasky a na ktoré oblasti života išlo z tohtoročného rozpočtu najviac peňazí.

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny r. 2016: 2 mld. 150 mil. €
- Rodičovský príspevok: 361 mil. €
- Príspevok na dieťa: 312 mil. €
- Pomoc v hmotnej núdzi: 272 mil. €
Návrh rozpočtu na rok 2017: 2 mld. 221 mil. €

Ministerstvo vnútra r. 2016: 2 mld. 132 mil. €
- Výchova a vzdelávanie mládeže (základné školy): 1 mld. 24 mil. €
- Polícia: 642 mil. €
- Okresné úrady: 98 mil. €
Návrh rozpočtu na rok 2017: 2 mld. 355 mil. €

Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu r. 2016: 2 mld. 41 mil. €
- Cestná doprava: 1 mld. 36 mil. €
- Železničná doprava: 735 mil. €
- Okresné úrady: 98 mil. €
Návrh rozpočtu na rok 2017: 2 mld. 149 mil. €

Ministerstvo zdravotníctva r. 2016: 1 mld. 491 mil. €

- Poistné platené štátom: 1 mld. 378 mil. €
- Úrady verejného zdravotníctva: 32 mil. €
Návrh rozpočtu na rok 2017: 1 mld. 371 mil. €

Ministerstvo školstva r. 2016: 1 mld. 227 mil. €
- Vysokoškolské vzdelávanie: 444 mil. €
- Stredoškolské vzdelávanie: 417 mil. €
- Vzdelávanie - iné formy: 126 mil. €
Návrh rozpočtu na rok 2017: 1 mld. 433 mil. €

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka r. 2016: 1 mld. 64 mil. €
- Priame platby poľnohospodárom
a podpora investícií: 461 mil. €
- Rozvoj vidieka - dotácie farmárom: 181 mil. €
- Podpora regionálneho rozvoja: 155 mil. €
Návrh rozpočtu na rok 2017: 1 mld. 95 mil. €

Ministerstvo obrany r. 2016: 881 mil. €

- Mzdové a soc. náklady vojakov
a iných zamestnancov: 444 mil. €
- Prevádzka vojenských zariadení: 188 mil. €
- Investície: 188 mil. €

Návrh rozpočtu na rok 2017: 998 mil. €

Ministerstvo financií 2016: 425 mil. €
- Výber daní a colná správa: 220 mil. €
- Informatizácia spoločnosti: 111 mil. €
- Riadenie systému verejných fi nancií: 38 mil. €
Návrh rozpočtu na rok 2017: 483 mil. €

Ministerstvo spravodlivosti 2016: 351 mil. €
- Súdnictvo: 180 mil. €
- Väzenstvo: 154 mil. €
Návrh rozpočtu na rok 2017: 390 mil. €

Ministerstvo hospodárstva 2016: 241 mil. €

- Inovácia a energetika: 71,3 mil. €
- Odvod do Národného jadrového fondu: 71 mil. €
- Plynové vratky: 48 mil. €

Návrh rozpočtu na rok 2017: 250 mil. €

Ministerstvo kultúry 2016: 203 mil. €
- Divadlá, knižnice, múzeá, hudba, granty: 122 mil. €
- Cirkvi a náboženské spoločnosti: 39 mil. €
- Dotácia RTVS: 26 mil. €

Návrh rozpočtu na rok 2017: 243 mil. €

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí r. 2016: 106 mil. €

- Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci): 69 mil. €
- Výdavky na činnosť ministerstva: 30 mil. €
- Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách: 6 mil. €

Návrh rozpočtu na rok 2017: 112 mil. €

Ministerstvo životného prostredia 2016: 137 mil. €
- Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu: 33 mil. €
- Ochrana ovzdušia, prírody a odpadové hospodárstvo: 15 mil. €
- Klimatické zmeny: 8 mil. €
Návrh rozpočtu na rok 2017: 489 mil. €

Všeobecná pokladničná správa 3 mld. 428 mil. €
- Splácanie úrokov a ost. náklady štátneho dlhu: 1 mld. 191 mil. €
- Odvody do EÚ vrátane rezerv: 742 mil. €
- Dotácia Sociálnej poisťovne: 38 mil. €
Ostatné výdavky štátneho rozpočtu 371 mil. €

- Generálna prokuratúra SR: 83 mil. €
- Miniúrady: 65 mil. €
- Slovenská akadémia vied: 60 mil. €

Daní je viac, dlh klesá pomaly

Radovan Ďurana, analytik INESS

- Vláda chce medziročne znížiť deficit o 500 miliónov eur, to je strašne málo. Oproti roku 2014 len daňové príjmy vzrástli o viac ako 2 miliardy eur. Vláde nerastú výdavky na sociálne dávky, míňa menej na úroky za štátny dlh, dobrovoľne valorizuje dôchodky a zároveň jej pomáha silný ekonomický rast, vďaka čomu aj firmy, aj občania platia omnoho viac daní, napriek tomu je znižovanie deficitu veľmi pomalé. Keby sme šetrili, budúci rok mohol štát hospodáriť bez straty. Veľký priestor na šetrenie sa nachádza v rozpočte ministerstva dopravy a ministerstva vnútra.

Menej pre zdravotníctvo je škandál

Ján Baránek, politológ
- Rezort školstva síce dostal istú fi nančnú injekciu, napriek tomu je dlhodobo podvyživený. Šetrenie na zdravotníctve je úplne škandalózne. Už dnes tu máme systém zdravotníctva založený na tom, že úradníci rozhodujú o tom, kto dostane život zachraňujúci liek a kto nie, lebo nie sú na to peniaze. Robíme tu kruté sociálne inžinierstvo. Chcel by som vidieť tie racionalizačné opatrenia, prečo dávajú menej. Či sa im podarilo znížiť korupciu v zdravotníctve. Smeruje to k tomu, že tu bude blbý a chorý národ.

Plán je realistický

Peter Kažimír, minister financií
- Rozpočet je založený na raste ekonomiky o 3,5 %. To číslo je veľmi konzervatívne pevne verím, že ak sa nezmenia nejaké ďalšie vonkajšie podmienky, tak môže byť
oveľa lepšie. V roku 2019 by malo Slovensko hospodáriť s prebytkom. Tento plán je realistický, tak ako je realistické splnenie cieľov roku 2015 a 2016. Rátame, že možné problémy spojené s odchodom Veľkej Británie by mohli negatívne ovplyvniť náš ekonomický rast.

nh,mač, Nový Čas
Nový Čas, 6.10.2016

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards