Hlavné správy zo 16. marca (TA3)

 Martin Vlachynský  komentoval 16.3.2016 program novej vlády v oblasti ekonomiky pre TA3. 

Hlavné správy zo 16. marca (TA3)

 Videozáznam si možno pozrieť tu (od 7:35)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards