Zavalení papiermi... (TV JOJ)

 Martin Vlachyský odpovedal na otázky TV JOJ ohľadom byrokracie na Slovensku dňa 29.9.2016.

Zavalení papiermi... (TV JOJ)

 Výňatok: 

Michal Rybanský, redaktor:
"Väčšina slovenských podnikateľov je zahltená byrokraciou a haldou papierov. Majiteľ malej firmy im musí ročne venovať okolo stoštyridsať hodín, počas ktorých priemerne urobí sedemdesiatpäť administratívnych úkonov."
Martin Vlachynský, ekonomický analytik INESS:
"To znamená, zhruba sedemnásť a pol pracovného dňa na to, aby vyplnil, splnil, doložil všetky zákonné povinnosti."

Michal Rybanský:
"Tak napríklad pri založení firmy a počas roku jej pôsobenia musí každý podnikateľ prelúskať šesťstopäťdesiatdva strán rôznych formulárov. Napriek sľubom viacerých vlád o znižovaní byrokratickej záťaže je realita skôr opačná."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards