Byrokracia zaberie priemernému malému podnikateľovi 140 hodín ročne (Camit.sk)

Taliansko - Slovenská obchodná komora uverejnila dňa 29.9.2016 správu o Byrokratickom indexe a Medzinárodnom dni byrokracie, ktoré zaviedol INESS.

Byrokracia zaberie priemernému malému podnikateľovi 140 hodín ročne (Camit.sk)

 Priemerný malý podnikateľ so štyrmi zamestnancami strávi tento rok 140 hodín plnením administratívnych povinností,
vypočítal think-tank INESS.

Ten zverejnil aj nový Byrokratický index, ktorý kvantifikuje byrokratickú záťaž podnikateľov. Ide o administratívu daní a zamestnancov, ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu či odpadové hospodárstvo. Finančné náklady na splnenie týchto povinností sú takmer 1.500 €.

Camit.sk, 29.9.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards