Malým podnikateľom zaberie byrokracia 140 hodín ročne (Pravda)

 Pravda uverejnila dňa 29.9.2016 článok o Byrokratickom indexe a Medzinárodnom dni byrokracie, ktoré zaviedol INESS.

Malým podnikateľom zaberie byrokracia 140 hodín ročne (Pravda)

 Malým podnikateľom počas prevádzkovania firmy zaberú úkony spojené s administratívnou záťažou 140 hodín ročne. Vyplýva to z projektu Byrokratický index, ktorý zverejnil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Inštitút vypracoval Byrokratický index na základe činnosti modelovej firmy, ktorá sa zaoberá výrobou brán, plotov, kováčskych a zámočníckych výrobkov a zamestnáva štyroch ľudí. Byrokratický index dosiahol v roku 2016 hodnotu 140 hodín, pričom fungovanie takejto modelovej firmy si vyžaduje 75 administra­tívnych úkonov ročne.

„Zamestnanec alebo účtovníčka sa musia 17,5 dní, čo je takmer celý pracovný mesiac, venovať tomu, aby splnili všetky zákonné náležitosti na prevádzkovanie firmy,“ uviedol vedúci projektu Byrokratický index z inštitútu INESS Martin Vlachynský. „Čím viac administratívnej záťaže na podnikateľov spadá, tým menej času majú na samotné rozvíjanie podnikateľského prostredia na Slovensku,“ povedal predseda občianskeho združenia Nová Generácia Tomáš Smutný.

Ročné náklady podľa zástupcov projektu v takom prípade dosiahnu výšku 1 471,5 eura, mesačne ide o sumu 122,6 eura. „Vychádzali sme z toho, čo podnikateľ musí zaplatiť externým firmám, napríklad rôzne certifikáty. Zároveň z toho, že hodina, ktorú strávi nad formulármi sa ohodnotí priemernou superhrubou mzdou v hospodárstve za prvý kvartál 2016 podľa štatistického úradu, čo je takmer 1 500 eur,“ odôvodnil Vlachynský.

Ako sa ďalej uvádza v Byrokratickom indexe, vznik firmy vyžaduje 28 úkonov navyše s časovým nákladom 30,5 hodín. „Situácia sa nezlepšuje. Napriek tomu, že je tu množstvo projektov a iniciatív aj zo strany ministerstiev na odbúranie byrokracie. Niečo sa zmení, ale počas rovnakého obdobia pribudne množstvo iných formulárov a v konečnom dôsledku je výsledok pre podnikateľské prostredie veľmi nepriaznivý,“ zhodnotil predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska Ján Solík.

Byrokratický index je súčasťou projektu Top20 Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Jeho cieľom je prepájať tretí sektor, politikov, média a podnikateľov a zlepšiť tak podnikateľské prostredie na Slovensku. INESS je nezávislý think tank, ktorý pôsobí v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky od januára 2006. Monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva sektorové analýzy a komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy.

SITA
Pravda, 29.9.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards