Čo všetko vám môže vziať exekútor a čoho sa nesmie dotknúť (Finance.sk)

 Roman Regely odkazuje vo svojom článku zverejnenom portálom Finance.sk zo dňa 27.9.2016 na výsledky INESS o pôvode podnetov na exekúciu. 

Čo všetko vám môže vziať exekútor a čoho sa nesmie dotknúť (Finance.sk)

 Splácať všetky svoje záväzky včas a bez problémov je snom každého, kto si raz požičia. Sú ale životné situácie, do ktorých sa ľudia môžu dostať nedobrovoľne a z nejakých dôvodov nie sú schopní splácania svojich úverov či účtov. Ten komu dlhujete môže svoju pohľadávku posunúť exekútorovi. Pozreli sme sa na to, na čo všetko z vášho majetku má dosah.

Exekútor smie siahnuť na váš majetok, ak nesplácate včas svoje záväzky. Najčastejšie sa jedná o nezaplatenie zdravotných či sociálnych odvodov, splátky úverov či hypoték, ale aj takých banalít ako faktúra za telefón. Exekučný poriadok neustanovuje minimálnu sumu, od ktorej je možné exekúciu viesť. Veritelia však zvažujú návrh na vykonanie exekúcie v?prípade veľmi nízkej pohľadávky. Jej začatie totiž znamená pre navrhovateľa dodatočné náklady.

Ako zistím, že som v exekučnom konaní

Prvý dokument, rozhodnutie, ktoré mu exekútor doručuje, je upovedomenie o?začatí exekúcie. V prípade, že dlžník toto upovedomenie nepreberá, môže mu ho exekútor oznámiť aj osobne alebo blokáciou majetku. Najčastejšie zablokovaním bankového účtu alebo auta na dopravnom inšpektoráte.

Ako postupovať v exekučnom konaní

Najdôležitejšie je spolupracovať a vychádzať v ústrety konaniu exekútora. Čím menej úkonov exekútor vykoná a?čím rýchlejšie sa to skončí, tým je to pre dlžníka lacnejšie. Ak dokážete záväzok zaplatiť v krátkej dobe na účet exekútora, teda do 14 dní od prevzatia upovedomenia o začatí exekúcie, neprídete o hnuteľný ani nehnuteľný majetok.

Na toto vám môže siahnuť exekútor

zrážka zo mzdy a iných príjmov

prikázanie pohľadávky - z účtu v banke

predaj hnuteľných vecí a nehnuteľností

predaj cenných papierov, podniku

v niektorých prípadoch zadržanie vodičského preukazu

Na čo nesmie siahnuť exekútor

O tom, či siahne najskôr na úspory v banke, výplatu, či strechu nad hlavou, rozhoduje exekútor sám.

Za žiadnych okolností ale nesmie siahnuť na životné minimum občana - dlžníka. Aktuálna výška životného minima je 198,09 eur.

Zvyšok príjmu po odrátaní životného minima sa rozdelí na tri časti, resp. tri tretiny. Iba jedna z týchto troch tretín môže byť použitá na vyplatenie exekúcii - dlhom voči banke, či inej finančnej inštitúcii či spoločnosti, ktorá dlh vymáha. Druhú tretinu môže exekútor použiť iba v prípade, že je potrebné zaplatiť dlh na dani, nezaplatené výživné na dieťa a iný pohľadávku s vysokou dôležitosťou. Posledná resp. tretia tretina peňazí musí zostať nedotknutá, no predsa je zablokovaná na ďalšie použitie.

Exekútor vám nesmie siahnuť ani na tento majetok: oblečenie a obuv, posteľ, stôl a stoličky podľa počtu členov domácnosti, chladničku, sporák, varič, práčku, periny a posteľnú bielizeň, bežný kuchynský riad či rádio. Ostať vám musia aj domáci miláčik, hračky pre deti, obrúčka či hotovosť zhruba do sto eur.

Počet exekučných konaní na Slovensku je v porovnaní s okolitými krajinami pomerne vysoký. Ročne hovoríme o státisícoch exekúcií po celom Slovensku. Ich počet sa ale medziročne znižuje, nakoľko štát vytvára lepšie podmienky pre občanov - dlžníkov. Podľa informácii inštitútu INESS je až polovica exekúcii podaná na základe podnetu zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Môže exekútor predať byt dlžníka?

Môže. Ale to len v prípade pohľadávky voči dlžníkovi nad 2 000 eur. Toto obmedzenie sa ale týka len fyzických osôb, a len takých nehnuteľností, v ktorých má občan trvalý alebo prechodný pobyt. Toto pravidlo patrí medzi najnovšie v exekučných zákonoch a bolo zavedené kvôli ochrane spotrebiteľa, aby kvôli drobným dlhom neprišiel o strechu nad hlavou. Aj toto pravidlo ale má svoje obmedzenia. Ak dlžník vlastní niekoľko nehnuteľností, pravidlo 2 000 eur na ňho neplatí a môže prísť o svoje bývanie. To platí napríklad aj pre dlžníkov na výživnom na dieťa alebo na ľudí, ktorí majú viacero exekúcii bez ohľadu na ich výšku.

Roland Regely
Finance.sk, 27.9.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards