Čo je to daňová medzera (Hospodárske noviny)

 Radovan Ďurana komentoval kvalitu kontroly výberu daní pre Hospodárske noviny dňa 8.9.2016

Čo je to daňová medzera (Hospodárske noviny)

 Daňová medzera vo výbere DPH predstavuje rozdiel medzi tým, koľko by štát mohol podľa zákona potenciálne vybrať na dani z pridanej hodnoty, a tým, koľko na nej reálne do štátnej pokladnice pritečie. Strata daňových príjmov ide na vrub nezaplatenej a nepriznanej daňovej povinnosti a nie je zachytená finančnou správou danej krajiny. Cieľom členských štátov EÚ by malo byť ju minimalizovať.

Čo naznačuje vývoj efektívnej daňovej sadzby
Efektívna daňová sadzba znázorňuje, ako dobre sa štátu darí vyberať dane. Čím je táto sadzba vyššia, tým sa darí štátu vyberať na daniach viac. Zároveň táto sadzba priamo súvisí s daňovou medzerou. Pokiaľ totiž efektívna daňová sadzba stúpa, daňová medzera klesá - a naopak. Na Slovensku začala táto sadzba stúpať po roku 2012, pričom odvtedy zaznamenáva rastúci trend. Podľa analytika inštitútu INESS Radovana Ďuranu to značí, že štát dokáže od ľudí efektívnejšie vyberať daň z pridanej hodnoty. Na druhej strane, lepší výber pripisuje najmä mnohým byrokratickým opatreniam. "Absencia odhalených veľkých prípadov zneužívania nadmerných odpočtov poukazuje na fakt, že kontrola výberu DPH nefunguje dostatočne dobre," povedal Ďurana.

Opatrenia na boj proti daňovým únikom
apríl 2012 - Vytvorenie daňovej kobry
január 2013 - Sprísnenie trestných sadzieb pri spáchaní daňového trestného činu
marec 2013 - Samozdanenie dovozu tovaru mimo krajín EÚ
september 2013 - Spustenie bločkovej lotérie
január 2014 - Sprísnenie sankcií pri daňových podvodoch
január 2014 - Novela zákona o používaní registračných pokladníc
február 2014 - Zavedenie kontrolných výkazov DPH

Hospodárske noviny, 8.9.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards