Koľko z výplaty zhltnú nové dane? (TV JOJ)

 Róbert Chovanculiak vysvetľoval pre TV JOJ dňa 5.9.2016 dopad daní a odvodov na peňaženku zamestnanca. 

Koľko z výplaty zhltnú nové dane? (TV JOJ)

 Výňatok:

Adam Zavřel:
"Teda máme tu takýto koláčik. Z toho nám stoosemnásť eur zoberú sociálne a zdravotné odvody. Ak by sme si to mali ešte viac na drobné rozrátať, tak jednoducho je to osemdesiatdva osemdesiat, čo nám ide do Sociálnej poisťovne, a tridsaťpäť eur tridsaťdva centov zhltne zdravotná poisťovňa. A samozrejme ešte k tomu máme daň z príjmov, čo je osemdesiatpäť eur. Takže nám v čistom zostane približne šesťstoosemdesiat eur. Toto ale samozrejme hovoríme o hrubej mzde. Ešte tu máme cenu práce, to je teda medzi tou hrubou mzdou a cenou práce, približne tristo eur je táto suma.
Ale koľko nám teda už úplne presne zostane, keď započítame aj cenu práce, to nám už povie odborník."

Rober Chovanculiak, INESS:
"Hovoríme teda o nejakom rozdieli medzi hrubou mzdou a cenou práce. Na Slovensku zamestnanec, ktorý vytvorí hodnotu tisíc stosedemdesiat eur, dostane v konečnom dôsledku do vrecka iba šesťstosedemdesiat eur. Rozdiel tvorí to, čo ide do štátu vo forme daní a odvodov.
"

Aneta Sedlmair Parišková:
"No ak by ste napríklad boli fajčiar, z výplaty vám odíde, ako sme už v úvode spomínali, tiež viac peňazí."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards