Odborári: Firmy šetria na ľuďoch (Hospodárske noviny)

 Róbert Chovanculiak komentoval dňa 7.9.2016 vyjadrenia odborárov o vplyve 1pct. rastu mzdy na náklady zamestnávateľov pre Hospodárske noviny. 

Odborári: Firmy šetria na ľuďoch (Hospodárske noviny)

 Každý zamestnanec v priemysle má nárok zarábať omnoho viac, ako je to teraz. Podľa predsedu odborového zväzu KOVO Emila Machynu tvoria mzdy z celkových nákladov v strojárskom či elektrotechnickom priemysle iba šesť percent. Tvrdí, že zvýšenie platov všetkých zamestnancov o jedno percento by preto pre slovenské spoločnosti v týchto odvetviach predstavovalo nárast celkových nákladov o menej ako 0,1 percenta. Zamestnávatelia sa však bránia, že takéto výpočty sú nezmyselné.

Môžu si za to sami
Platové podhodnotenie zamestnancov avizuje aj analytik Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník. "Pomer miezd na celkovom HDP krajiny je na Slovensku medzi najnižšími v Európe. Preto môžeme hovoriť, že firmy by mali platiť zamestnancov lepšie nielen v priemysle, ale aj v iných odvetviach," odvetil. Analytik napriek tomu tvrdí, že skutočný slovenský problém je niekde inde, a to najmä v podmienkach zamestnancov. Podľa neho sú to však práve odborári, ktorí nedostatočne tlačia na vládu a firmy. Odborári mali podľa Páleníka presadiť už dávno v minulosti zákaz pracovania na živnosť v náročných odvetviach, akým je napríklad stavebníctvo, či obmedziť agentúrnych zamestnancov vo firmách. Tvrdí, že zamestnávatelia týmto pracovníkom často nevyplácajú ani len minimálnu mzdu, aj z dôvodu, že je to náročnejšie odkontrolovať. Analytik preto tvrdí, že ak majú odborári v rukách nové argumenty, treba ich spomenúť najmä pri vyjednávaní kolektívnych zmlúv.

Nezmyselné výpočty
Podľa výkonného riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska Petra Kremského nie je na informáciách od odborárov nič prekvapujúce. "V rôznych odvetviach priemyslu je to rôzne, najvyšší podiel majú zvyčajne manuálne náročné prevádzky, nižší podiel automatické prevádzky. Ďalší faktor je stav podnikateľského prostredia, teda náklady firiem na administratívu, účtovníctvo, výdavky na dane a odvody, právnické služby, energie a podobne," vysvetlil Kremský. Tvrdí, že z podielu miezd zamestnancov na celkových nákladoch firmy sa preto nedá vyvodiť, či sú zamestnanci platení nedostatočne.
Podľa Radovana Maxina z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení musia byť zamestnanci platení tak, aby boli firmy konkurencieschopné. Apeluje preto na to, že ak by sa mzdy zvýšili tak, ako si odborári prajú, mohlo by sa stať, že firmy by pre vyššiu cenu prišli o niektoré zákazky a určitý počet zamestnancov by tak mohol prísť o prácu. Súhlasí s ním aj generálny sekretár Zväzu strojárskeho priemyslu Michal Križan. "Pri vyjednávaní so sociálnymi partnermi musíme myslieť na udržateľnosť a rozvoj priemyslu ako celku a udržať rast miezd na úrovni, ktorá nebude pre žiadnu firmu likvidačná. Treba podotknúť, že viacero strojárskych firiem udržuje mzdy nad úrovňou tarifných stupníc dohodnutých v kolektívnej zmluve," povedal.

Odborári bez ekonomických argumentov
Podľa analytika INESS Róberta Chovanculiaka informácie odborárov rozhodne neobstoja ako ekonomický argument. Tvrdí, že v skutočnosti neexistuje žiaden údaj, ktorý by dokázal ukázať najvhodnejší podiel miezd na celkových nákladoch firmy. Každé odvetvie má totiž svoje vlastné špecifiká. "Je naivné tvrdiť, že zvýšené náklady na zamestnancov by zvýšili celkové náklady len mierne, v momente, keď slovenské firmy nestíhajú optimalizovať výrobu, tak, aby udržali krok s konkurenciou," dodal analytik.

Podiel miezd zamestnancov na celkových nákladoch v priemysle
Hutnícky priemysel
9,34 percenta
Strojár. priemysel
5,61 percenta
Elektrotech. priemysel
5,40 percenta

Nikola Richterová
Hospodárske noviny, 7.9.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards