Rozpočet 2016: plynové vratky už nebudú Ekonomika šliape, vláda míňa (TV JOJ)

 TV JOJ odvysielala 16.8.2016 reportáž o zvyšujúcich sa príjmoch ale i výdavkoch štátu s vyjadrením Martina Vlachynského a Radovana Ďuranu. 

Rozpočet 2016: plynové vratky už nebudú Ekonomika šliape, vláda míňa (TV JOJ)

 Výňatok:

Michal Rybanský:
"Inflácia neexistuje, nezamestnanosť klesá a reálne mzdy rastú, teda ideálne podmienky na šetrenie na horšie časy. Napriek tomu, že vláda každoročne znižuje schodok verejných financií, ekonómovia si vedia predstaviť aj lepšie hospodárenie štátu."
Martin Vlachynský, ekonomický analytik:
"Každé dodatočné euro, ktoré vláda získa na daniach, samozrejme obratom aj minie a častokrát teda veľmi nesystémovo."
Radovan Ďurana, ekonomický analytik INESS:
"Vláda vlastne sedí len na kase a berie si svoj podiel z miezd aj zo ziskov a tým jej rastú daňové príjmy."

Michal Rybanský:
"Analytici preto navrhujú zaviesť výdavkové limity a efektívnejšie prerozdeľovanie financií. Podľa nich si vláda už niekoľko rokov užíva daňový raj, ktorý nechce opustiť."
Peter Kažimír:
"Pôjdeme cestou znižovania sadzieb priamych daní, tým pádom nevytvára sa priestor na to, aby sme pokračovali v znižovaní nákladov práce."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards