Nové INT o slovenskom súdnictve

Pojem "slovenské súdnictvo" vyvoláva negatívne konotácie vo väčšine z nás na prvé počutie, aj keď naživo ho zažil len zlomok Slovákov. V novom INESS na tému s názvom Zlý stav súdnictva sme sa pozreli na dostupné štatistiky, aby sme tvrdeniam dodali obsah.

Nové INT o slovenskom súdnictve

Na základe dostupných štatistík a hodnotení sme zostavili prehľad výkonnosti slovenského súdnictva z viacerých pohľadov. Nelichotivý výsledok Slovenska v porovnaní s Európou opäť pripomína, že vymožiteľnosť práva je veľkým problémom pre podnikateské prostredie na Slovensku. Publikácia si nekladie za cieľ navrhnúť rýchle riešenia, ale je predovšetkým verejným upozornením pre verejný sektor, že bez komplexnej reformy súdnictva a obchodného práva je dlhodobé budovanie kvalitného podnikateľského prostredia nemožné.

INT Zlý stav súdnictva si ako PDF môžete stiahnuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards