Zneužívajú Rómovia sociálny systém? Toto sú fakty (Aktuálne)

Denisa Havrľová publiková dňa 16.4.2016 článok o problematike mýtu zneužívania sociálneho systému Rómami. V článku boli použité údaje z projektu INESS - Rómsky mýtus. 

Zneužívajú Rómovia sociálny systém? Toto sú fakty (Aktuálne)

O tom, že Rómovia zneužívajú sociálny systém, toho napísalo veľa. Aké sú však holé fakty? Zaužívaným tvrdením je, že Rómovia zneužívajú sociálny systém.

 V najnovšom vládnom programe sa uvádza aj toto: Vláda sprísni podmienky pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať. Prehodnotí v súlade s princípom zásluhovosti a solidarity systém a výšku sociálnych dávok, dôsledne uplatní existujúce a prijme nové opatrenia na prevenciu a elimináciu zneužívania sociálnych dávok a systému služieb zamestnanosti.

Zneužívajú Rómovia sociálny systém? Tak si to rozmeňme na drobné. Zaužívaným tvrdením je, že Rómovia zneužívajú sociálny systém. Čo je na ňom pravdy - a ako to vlastne je? Zopár faktov by si mali naštudovať aj slovenskí politici. Tu sú.

 Na Slovensku žije podľa Atlasu rómskych komunít 403-tisíc Rómov. Rómska problematika je v prvom rade sociálnym, a nie rozpočtovým problémom.

Podľa Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), ktorý vypracoval hĺbkovú štúdiu určenú práve k tejto téme, sa píše, že vo forme dávky v hmotnej núdzi a príplatkov sa ročne všetkým poberateľom (nielen Rómom) vypláca približne 270 miliónov eur, čo predstavuje necelé jedno percento všetkých verejných výdavkov.

Rodiny s viac ako troma deťmi poberajú prostredníctvom dávky v hmotnej núdzi a príplatkov necelých 27 miliónov eur ročne. Ide o rovnakú sumu, akú vláda vyčlenila na stavbu Národného futbalového štadióna. Rodiny s viac ako troma deťmi poberajú prostredníctvom prídavku na dieťa 30 miliónov eur ročne. Prídavok na dieťa sa dnes vypláca na vyše 160-tisíc rómskych detí v celkovej výške približne 44 miliónov eur ročne. V roku 2012 sa vynaložilo na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi a uvedených príplatkov k dávke 270,7 milióna eur.

Štát evidoval 183.341 poberateľov dávky, so spoločne posudzovanými osobami (teda vrátane členov rodiny či domácnosti) bolo od dávok v hmotnej núdzi závislých 357.765 osôb, čo je 6,6 percenta populácie Slovenska, uvádza INESS.

Každé piate euro dostane starobný dôchodca. Na železnice a diaľnice dávame takmer sedemkrát viac zdrojov, ako na rodinné prídavky. Na podporu farmárov ide podľa INESS trikrát viac, ako na dávky v hmotnej núdzi.

Denisa Havrľová
Aktuálne.sk, 16.4.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards