Dôchodcovia, máte dostať v novom roku viac: Všetko má však svoj háčik(Pluska)

Radovan Ďurana sa 28.12.2015 vyjadril pre Plusku k valorizácií dôchodkov. 

Dôchodcovia, máte dostať v novom roku viac: Všetko má však svoj háčik(Pluska)

Nový rok má byť pre slovenských dôchodcov pozitívny a má sa to dokonca týkať dôchodkov, otázkou však ostáva fakt či samotné zvýšenie seniori vôbec na svojich peňaženkách pocítia.

V novom roku čakajú dôchodcov pozitívne zmeny. „Od januára sa dôchodcom zvyšujú dôchodkové dávky, a to pevnou sumou podľa typu dôchodku,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder pre Aktualne.sk. Valorizácia sa bude týkať všetkých typov dôchodkov – starobného, invalidného, vdovského a sirotského.

Dôchodcovia si prilepšia už v januári, háčik je však v tom či samotné zvýšenie dôchodkov vôbec pocítia. „Dôchodcov iste prekvapí pomerne nízka valorizácia dôchodkov, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že ceny na Slovensku nerastú, ale klesajú. Za svoje dôchodky si teda kúpia zhruba rovnaké statky a služby, ako doteraz,“ hovorí analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Radovan Ďurana.

Kto si prilepší?
Medzi tými, ktorým sa dôchodok zvýši budú aj pracujúci dôchodcovia. „Sociálna poisťovňa im dôchodok zvýši práve o toto nové obdobie dôchodkového poistenia a rozhodne o tom do 31. marca 2016,“ hovorí Višváder.

Zmeny sa budú týkať aj aj seniorov, ktorí pracovali v Čechách a dostávajú penziu aj odtiaľ. „Vyrovnávací príplatok má zabezpečiť, aby úhrnná suma slovenského a českého starobného dôchodku dosiahla sumu dôchodku, ktorá by poistencovi patrila za všetky doby obdobia poistenia,“ vysvetľuje Višváder.

Siroty, vdovy a vdovci
Sociálna poisťovňa prizná dôchodok aj tým, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004, to v praxi znamená, že sa vyrovnajú ovdovelým po 31. decembri 2004. Podmienky na to, aby ste v tomto prípade dostali sociálne príspevky sú napríklad vznik invalidity či dovŕšenie veku 50 rokov. Súčasťou je samozrejme aj podanie žiadosti o konkrétne príspevky.

„Žiadosť o vdovský alebo vdovecký dôchodok bude možné podať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu po 1. januári 2016. O žiadosti rozhodne Sociálna poisťovňa podľa zákona najneskôr do šiestich mesiacov od jej podania a dôchodok prizná odo dňa vzniku nároku, teda najskôr od 1. januára 2016,“ informuje Višváder.

Čo bude s vianočným príspevkom, je otázne
Zaujímavé a jednoduché je Ďuranove vyjadrenie, ktoré nám dáva odpoveď na mnohé otázky v jednej vete. „Prípadné zvýšenie vianočného príspevku za prvé nepredstavuje zásadnú zmenu, za druhé jeho vyplatenie je podmienené úspechom strany SMER vo voľbách". Okrem toho predlžovanie veku odchodu do dôchodku sa má podľa neho začať až od roku 2017.

Pluska.sk , 28.12.2015
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards