Vyrovnaný rozpočet sa nám vzďaľuje (Hospodárske noviny)

Hospodárske noviny zverejnili 2.2.2016 článok o návrhoch jednotlivých strán v oblasti financií s vyjadrením Radovana Ďuranu.

 Vyrovnaný rozpočet sa nám vzďaľuje (Hospodárske noviny)

Rok 2018. Slovensko míňa zhruba toľko, ako vyberie na daniach či odvodoch. Splnili sme záväzok, ktorý sme dali Bruselu - deficit sme stlačili bližšie k nule. Nová vládna zostava bude mať s dosiahnutím zodpovedného hospodárenia neľahkú úlohu.

Realita verzus plány
Súčasný kabinet Roberta Fica totiž v posledných rokoch znižoval schodok menej ambiciózne než plánoval, konštatuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Nový kabinet tak bude mať čo robiť, aby do troch rokov dosiahol vyrovnaný rozpočet tak, ako nám to diktuje fiškálny kompakt, ku ktorému sa zaviazali krajiny Európskej únie. Tento rok má ministerstvo financií v pláne dosiahnuť schodok nižší ako dve percentá, v roku 2017 ho plánuje okresať na menej než pol percenta. "História ukazuje, že urobiť konsolidáciu 1,5 percenta hrubého domáceho produktu je možné, no bez systémových zmien je priestor v daniach a výdavkoch rozpočtu nižší než v minulosti," upozorňuje rozpočtová rada. Neistotu vidí aj Európska komisia, ktorá predpokladá, že Slovensko dosiahne v roku 2017 dvojpercentný deficit, a nie 0,43-percentný, ako to naplánovala súčasná vláda.
Uľahčiť politikom prácu môže lepší ekonomický vývoj, za ktorý vďačíme aj nízkym cenám ropy. "Sme totiž krajina, ktorá ropu dováža. Lacnejšia ropa znamená nižšie produkčné náklady a vyšší reálny disponibilný príjem spotrebiteľov vďaka nižším cenám palív a energií," konštatuje analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Povolebný otáznik
Súčasná vláda pritom nechala otáznik v tom, akými konkrétnymi krokmi chce v nasledujúcich rokoch vyrovnaný rozpočet dosiahnuť. "Ciele sú stanovené správne, no ich splnenie je nejasné. Vláda sa v predložených materiáloch ani nepokúša podrobnejšie identifikovať kľúčové faktory, ktoré znížia deficit. Hovorí len o znižovaní medzispotreby a kapitálových investícií, čo je štandardná všeobecná formulácia," hovorí analytik Tatra banky Boris Fojtík.
Slovenské politické strany, ktoré majú po voľbách najväčšie šance, že sa ocitnú sedieť v parlamente, vyrovnaný rozpočet chcú už v roku 2018. Okrem strán SMK a OĽaNO, ktoré tento cieľ vidia reálny až v roku 2020.
Mnohé strany si do svojich volebných programov zakomponovali nižšie dane aj odvody či viac peňazí pre rodiny, čo z rozpočtu odčerpá peniaze. Menej konkrétni už sú politici v tom, ako chcú peniaze do štátnej kasy nahnať. "Hospodárenie štátu je v rukách politikov. Doterajšie skúsenosti, vrátane aktuálnej neochoty primerane znižovať schodok v roku 2016, nás učia, že vlády nemajú záujem o vyrovnaný rozpočet," myslí si analytik Inštitútu INESS Radovan Ďurana.

Rovná daň
Viaceré opozičné strany sa zhodujú v tom, že by chceli návrat rovnej dane. Vlajkovú loď pravice zaviedol exminister financií Ivan Mikloš za druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Výšku daní vtedy zjednotili na 19 percent. Niektorí politici sa dokonca nechcú zastaviť pri návrate k 19 percentám, ale plánujú dane stlačiť ešte nižšie. Napríklad strana SaS by chcela dane znížiť na 15 percent. SMK by zas chcela presadiť odstupňovanie daní. "Predpokladom na zníženie daní je audit verejných výdavkov a zamedzenie zbytočného štátneho míňania," hovorí tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.
Aké zmeny plánujete presadiť na ministerstve financií v prípade, že budete vo vláde?

Most-Híd

Plánujete úpravu daní a odvodov?
Celý daňový a odvodový systém treba "preorať". Sme za návrat k základným princípom rovnej dane v čo najnižšej výške, ktorá by však zohľadňovala zásadný cieľ: vyrovnaný rozpočet. Reformu odvodov treba urobiť ruka v ruke s reformou sociálnych výdavkov. Sme zástancami čo najnižších daní a adresného sociálneho systému.

Akými krokmi a dokedy chcete dosiahnuť vyrovnaný rozpočet?
Vyrovnaný rozpočet by mal byť prijatý čo najskôr. Opatrenia sú najmä vo výdavkovej časti. To znamená adresnejší sociálny systém a najmä zvýšenie efektivity výberu súčasných daní. Protikorupčný balíček bude tiež významným impulzom na šetrenie vo výdavkovej časti rozpočtu.

Aké sú hlavné priority vašej strany v oblasti verejných financií?
Ústavný zákon o daňovej stabilite, v ktorom by sme vymedzili akejkoľvek vláde mantinely pre zdaňovanie podobne, ako to platí pre zadlžovanie. Nárokovateľný systém daňových úľav pri tvorbe nových pracovných miest pre všetkých podnikateľov bez rozdielu. Okamžité odstránenie najväčších "pochybení" súčasnej vlády - zrovnoprávnenie dohodárov či zmena spôsobu valorizácie dôchodkov.

Sieť
Plánujete úpravu daní a odvodov?
Z daňovo-odvodového hľadiska je našou prioritou znížiť zaťaženie práce, to chceme urobiť dvoma spôsobmi: znížením odvodov zamestnávateľov na zamestnanca a živnostníka o 500 eur ročne a zvýšením nezdaniteľného minima pri dani z príjmov o 680 eur ročne a daňového bonusu na dieťa o 120 eur ročne, čo bude pre priemernú štvorročnú rodinu znamenať zníženie daní o 500 eur ročne.

Akými krokmi a dokedy chcete dosiahnuť vyrovnaný rozpočet?
Zníženie odvodov zamestnávateľa a zvýšenie čistých príjmov rodín pracujúcich povedie k vyššej tvorbe pracovných miest i k vyššej motivácii ich akceptovať, čo posilní aj hospodársky rast. Chceli by sme tiež znížiť daňovú medzeru na úroveň Česka.

Aké sú hlavné priority vaše strany v oblasti verejných financií?
Okrem znižovania daní a odvodov je to zvýšenie výdavkov na školstvo do roku 2019 o 30 percent a zvýšenie počtu miest v škôlkach.

KDH
Plánujete úpravu daní a odvodov?
Áno. Nie je podľa nás fér, keď štát zamestnancovi zoberie polovicu peňazí, ktoré mu dá jeho zamestnávateľ. Nie je normálne, keď nás kvôli vysokým daniam obchádzajú zahraniční zamestnávatelia. Vo volebnom programe máme uvedené konkrétne opatrenia, ako to zlepšiť. Výsledkom by malo byť nižšie daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov, podnikateľov, ale aj ľudí, ktorí si privyrábajú cez brigády. Pomôže to k zlepšeniu zamestnanosti a životnej úrovne na Slovensku.

Akými krokmi a dokedy chcete dosiahnuť vyrovnaný rozpočet?
Ak budeme súčasťou budúcej vlády, tak by sme chceli určite dosiahnuť vyrovnaný rozpočet počas jej pôsobenia. Znižovanie daňových únikov na DPH sa minulý rok zastavilo. Je potrebné ho obnoviť. Do rozpočtu to môže priniesť viac než miliardu eur ročne. Navrhujeme zavedenie benchmarkingu, teda porovnávania výsledných cien pri verejných obstarávaniach. Nie je totiž v poriadku, keď podobný notebook kúpi jedno ministerstvo za 600 eur a iné za vyše 1 000 eur. Referencovanie cien v zdravotníctve by pomohlo vyvarovať sa takým nehoráznym predraženiam, ako sme zistili pri cétečkách.

Aké sú hlavné priority vašej strany v oblasti verejných financií?
Chceme znížiť dane pracujúcim a rodinám. Pre zamestnancov by to znamenalo k platu približne sto eur ročne navyše a za každé nezaopatrené dieťa ešte plus 20 eur mesačnej daňovej úľavy. Chceme sa postupne vrátiť k rovnej dani, ktorú považujeme za najspravodlivejší systém zdaňovania. Daňová sadzba, ktorá nás môže spraviť zaujímavých pre zamestnávateľov v rámci regiónu, je na úrovni 18 percent. Je tiež potrebné zrušiť daňové licencie.

SNS
Plánujete úpravu daní a odvodov?
Chceme znížiť daň z príjmov fyzických a právnických osôb na 19 percent, znížiť sadzbu DPH pre všetky služby v cestovnom ruchu a v kúpeľníctve a na slovenské potravinárske výrobky z dvora na 10 percent a znížiť sadzbu tzv. zrážkovej dane na 20 percent. Potrebné je tiež podľa nášho názoru osobitné zdanenie monopolov, bánk a telekomunikačných spoločností do výšky minimálne šesť percent a zavedenie osobitnej dane z obratu obchodných reťazcov v rovnakej výške.

Akými krokmi a dokedy chcete dosiahnuť vyrovnaný rozpočet?
Zasadíme sa o zrušenie nevýhodných zmlúv uzatvorených štátom a štátnymi organizáciami a súkromným sektorom, ktoré systematicky a dlhodobo odčerpávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Znížime výdavky na výkon štátnej správy dôsledným zavedením informatizačných systémov a zrušením kolektívnej zodpovednosti vo verejnej správe. V oblasti reštrukturalizácií a konkurzných konaní presadíme podmienku minimálneho 60-percentného uspokojenia veriteľov v časovom horizonte maximálne do 5 rokov. Vyrovnaný rozpočet je možné dosiahnuť v roku 2018.

Aké sú hlavné priority vašej strany v oblasti verejných financií?
Zastavenie daňových únikov v oblasti DPH dôsledným výkonom daňovej kontroly a zrušenie povinnosti odberateľa platiť DPH za dodávateľa, ktorý ju nezaplatil. Zjednodušenie čerpania a prístupnosti zdrojov z fondov EÚ so zavedením cenníkov na elimináciu korupcie v systéme čerpania fondov a s dôslednou kontrolou čerpania zdrojov. Zastavenie úniku zdrojov zo systému verejného zdravotníctva zabezpečením výkonu dostupnej zdravotnej starostlivosti jednou zdravotnou poisťovňou ako verejnoprávnou inštitúciou bez možnosti tvorby zisku.

Smer-SD
Plánujete úpravu daní a odvodov?
Chceme znížiť zdravotné odvody zamerané na nízko- a strednepríjmových zamestnancov. Vďaka tomu im nielen stúpnu disponibilné príjmy, ale vďaka vyššej motivácii legálne pracovať sa zvýši aj ponuka práce a obmedzia sa dôvody pracovať načierno. V efektívnom zdaňovaní patríme medzi krajiny s najnižším zdaňovaním. Ak hovoríme o znižovaní sadzieb, budeme si musieť položiť otázku, čo podnikatelia budú chcieť viac - či znižovať sadzbu dane z príjmov právnických osôb, alebo znížiť náklady práce.

Akými krokmi a dokedy chcete dosiahnuť vyrovnaný rozpočet?
Jedným z cieľov, ktorý sme si stanovili a ktorý - verím - bude v ďalšom volebnom období splnený, je vyrovnaný rozpočet. Sme si vedomí toho, že na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v roku 2018 je potrebné nájsť aj viac peňazí do rozpočtu. Je to suma asi 400 miliónov, ktorá je potrebná v rokoch 2017 - 2018, ale veríme tomu, že tento cieľ sa podarí naplniť.

Aké sú hlavné priority vašej strany v oblasti verejných financií?
V schválenom rozpočte sú zakomponované v príslušných kapitolách témy ako menej rozvinuté regióny, teda injekcie a špeciálny prístup do okresov s výnimočne veľkou nezamestnanosťou, podpora cestovného ruchu cez poukazy na lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ale aj ďalšie a ďalšie veci, ktoré sa týkajú napríklad zatepľovania domov, podpory nájomného bývania, a zákon o športe, ktorý zvyšuje prostriedky do športu.

OĽaNO a NOVA
Plánujete úpravu daní a odvodov?
V záujme zníženia daňového a odvodového zaťaženia uzavrieme verejný kontrakt s podnikateľskou sférou a občanmi "Fér dane a odvody". Jeho podstatou bude dohoda na tom, že štát bude znižovať daňové a odvodové zaťaženie priamo úmerne tomu, ako sa nám spoločne bude dariť lepšie eliminovať podvody pri neplatení daní a odvodov. Zvýšime daň z príjmu na 50 percent bankám a vysokoziskovým regulovaným subjektom.

Akými krokmi a dokedy chcete dosiahnuť vyrovnaný rozpočet?
Vyrovnaný štátny rozpočet môžeme dosiahnuť len so súčasným tlakom na minimalizáciu korupcie, minimalizáciu neefektívnych výdavkov, minimalizáciu podvodov pri neplatení daní a odvodov. Konkrétny termín závisí od vôle členov budúcej vlády. V prípade Smeru to nedosiahneme nikdy. V prípade pravicovej reformnej vlády je reálne predpokladať rok 2020.

Aké sú hlavné priority vašej strany v oblasti verejných financií?
Spustenie projektu zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov. Okrem zníženia byrokracie od opatrenia očakávame aj výrazné zlepšenie výberu daní a odvodov. Verejný kontrakt "Fér dane a odvody", ktorý bude motivovať platcov daní na odhaľovanie podvodov, s tým, že následne každoročne klesne daňové a odvodové zaťaženie priamoúmerne eliminácii podvodov. Zavedenie paušálnej dane pre živnostníkov s príjmom do 24-tisíc eur ročne na princípe: jeden dokument - jedna platba ročne.

SMK
Plánujete úpravu daní a odvodov?
Do konca volebného obdobia by sme postupne chceli znížiť odvodové zaťaženie podnikateľov. V prípade dane z príjmov právnických osôb by sme zaviedli tri daňové pásma: 15-percentnú sadzbu pre malých podnikateľov, 18-percentnú pre stredných podnikateľov a 25-percentnú pre veľkých podnikateľov.

Akými krokmi a dokedy chcete dosiahnuť vyrovnaný rozpočet?
Hraničný termín dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu, oproti aktuálnym plánom, by sme posunuli až za rok 2020. Predovšetkým opatreniami na výdavkovej strane rozpočtu. Zúžili by sme aparát štátnej správy, najmä na centrálnej úrovni. Ide to ruka v ruke s informatizáciou verejnej správy. Zrušili by sme výsluhové dôchodky, nespravodlivý prežitok z obdobia socializmu. Zrušili by sme ďalej nepotrebné, nezmyselné a neefektívne investície vo verejnej správe.

Aké sú hlavné priority vašej strany v oblasti verejných financií?
Presadiť opatrenia, ktoré sú v odpovedi na prvú otázku. Čo sa týka dane z príjmov fyzických osôb, prehĺbili by sme odstupňovanie daňových sadzieb, tým spravodlivosť v participácii na financovaní vecí verejných. Medzi nulovú sadzbu a 19-percentnú sadzbu navrhujeme vsunúť 10-percentnú sadzbu dane s tým, že hraničný daňový základ pre 25-percentnú sadzbu dane by sme znížili, a tým dosiahli neutralitu tohto opatrenia.

SaS
Plánujete úpravu daní a odvodov?
Vrátime rovnú daň z príjmov na úroveň 19 percent k januáru 2017. Znížime sadzbu rovnej dane z príjmov na úroveň 15 percent k januáru 2019. Vrátime sadzbu dane vyberanej zrážkou z 35 na 19 percent k januáru 2017 a na 15 percent k januáru 2019. Zrušíme daňové licencie a predĺžime obdobie na predloženie dokumentácie vyžiadanej správcom dane zo súčasných 15 dní na 30 dní. Chceme tiež zaviesť jednotný strop pre platby v hotovosti vo výške 15-tisíc eur. Plánujeme tiež zaviesť odvodový bonus.

Akými krokmi a dokedy chcete dosiahnuť vyrovnaný rozpočet?
Zníženie stimulov, zrušenie neefektívneho marketingového rozdávania, privatizácia vybraných subjektov a mnohé ďalšie spísané v našom programe v časti Verejné financie.

Aké sú hlavné priority vašej strany v oblasti verejných financií?
Nižšie dane, vyrovnaný rozpočet, zamedzenie plytvaniu. Toto všetko je obsiahnuté v našom programe a sme pripravení naše opatrenia veľmi rýchlo aplikovať, aby sa na Slovensku čím skôr oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

Luptáková
Hospodárske noviny, 2.2.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards