Skúsenosti so zákazom fajčenia? Treba ho rozšíriť (Hospodárske noviny)

Trend ústupu od fajčenia je dlhodobý, pričom štátne politiky majú nízku preukázanú schopnosť ho zrýchľovať, povedal pre Hospodárske noviny 9.4.2015 Radovan Ďurana.

Skúsenosti so zákazom fajčenia? Treba ho rozšíriť (Hospodárske noviny)

Je skoré popoludnie a prechádzame cez Račianske mýto. Na viacerých zastávkach mestskej hromadnej dopravy vidíme fajčiť ľudí. Pristúpime k nim, dáme sa do reči a opýtame sa, či poznajú zákon o ochrane nefajčiarov. Niektorí nám arogantne odvrknú, čo nás do toho, ďalší sa s nami odmietnu rozprávať a iní povedia, že áno. Napriek tomu spokojne fajčia ďalej neďaleko prístrešku na zastávke, pod ktorým na lavičke sedia deti. Vôbec ich netrápi, že už takmer dva roky novela zákona o ochrane nefajčiarov zakazuje ľuďom fajčiť na otvorených nástupištiach. Povolené je to až štyri metre od zastávky, inak fajčiarom hrozí pokuta.

A práve včera ministerstvo zdravotníctva predstavilo vláde výsledky dvojročného výskumu, ktorý sa zameral na skúsenosti s ochranou nefajčiarov a dodržiavanie spomínaného zákona. Podľa hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva SR Lenky Skalickej z prieskumu vyplýva potreba prijímania ďalších programov na ochranu nefajčiarov. "Navrhneme opatrenia v oblasti zlepšenia kontroly fajčenia na verejných miestach zo strany kontrolných orgánov," dodala Skalická. Rezort zdravotníctva navyše v súčasnosti plánuje prípravu nového zákona, ktorý však nebude riešiť ochranu nefajčiarov na verejných miestach, ale výrobu, uvádzanie a predaj tabakových výrobkov.

Rozšírenie zákazu by malo pomôcť
Prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 500 ľudí nad 18 rokov, ukázal, že viac ako polovica z nich by uvítala rozšírenie miest so zákazom fajčenia. Najmä v obchodných centrách. Naopak najmenej im prekáža fajčenie v baroch a krčmách. Iba necelá desatina respondentov pritom vedela, že vôbec existuje zákon o ochrane nefajčiarov. "Mnoho ľudí nepozná zákon podrobne a často si myslia, že dochádza k jeho porušovaniu, aj keď to tak v skutočnosti nie je," povedal Róbert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva SR. Existuje totiž viacero výnimiek, kde sa u nás fajčiť môže a kde, naopak, nie. Preto si myslí, že nielen pre nefajčiarov, ale aj fajčiarov by bolo dobré prijať úplný zákaz fajčenia v reštauráciách či obchodných domoch, aby bolo jasné, kde sa fajčiť môže, a fajčiari tak neboli vystavení pokute na základe zmätku v legislatíve. V súčasnosti je totiž možné medzi paragrafmi kľučkovať.

Jasné pravidlá by prijali aj majitelia reštaurácií, hoci im nefajčiarsky zákon skomplikoval život. "Zákaz fajčenia v podnikoch, kde sa podávajú jedlá, sa v začiatkoch odzrkadlil aj na tržbách ich majiteľov. Museli sme si však zvyknúť a prispôsobiť sa," povedal generálny sekretár Zväzu hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák, ktorý je tiež za prijatie jasného pravidla o fajčení v prevádzkach, a nie za rôzne výnimky, ako je to dnes.

Prísne zákazy však analytik nepovažuje za efektívny spôsob, ako odradiť od fajčenia. "Trend ústupu od fajčenia je dlhodobý, pričom štátne politiky majú nízku preukázanú schopnosť ho zrýchľovať," myslí si analytik INESS Radovan Ďurana.

Kontroly nerobia len policajti
Bratislavskí mestskí policajti za minulý rok zistili a riešili 1 982 porušení zákona o ochrane nefajčiaroch. Na mieste môžu dať fajčiarom policajti blokovú pokutu do 33 eur. Takmer všetci respondenti prieskumu však povedali, že sa nestretli so sankcionovaním fajčiarov, ktorí zákon porušovali. "To, že väčšina ľudí nevidí konkrétne pokutovanie, neznamená, že sa nedeje," podotkol Ochaba. Podľa hovorcu bratislavskej mestskej polície Petra Plevu okrem polície kontrolujú fajčiarov aj prevádzkovatelia železničnej či autobusovej dopravy a aj obec. "Niektorí fajčiari na zastávkach MHD, vidiac hliadku mestskej polície, v snahe vyhnúť sa zodpovednosti sa horiacej cigarety radšej zbavia jej odhodením na zem, možno si ani neuvedomujúc, že týmto porušujú predpisy o čistote a poriadku," dodal Pleva.

Martina Chudá

Hospodárske noviny, 9.4.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards