Keynes vs. Hayek, alebo ktorou cestou sa vyberieme? 6. ročník Seminára rakúskej ekonómie (SREk)

V dňoch 5. – 8. marca 2015 INESS zorganizoval v poradí už 6. ročník Seminára rakúskej ekonómie, kde sa zišli vysokoškolskí študenti z celého Slovenska a Českej republiky, aby si vypočuli kvalitné a zaujímavé prednášky zahraničných a domácich lektorov.

Keynes vs. Hayek, alebo ktorou cestou sa vyberieme? 6. ročník Seminára rakúskej ekonómie (SREk)

V kaštieli v Mojmírovciach pri Nitre 30 vybraní študenti získali vedomosti  o rakúskej škole ekonómie, fungovaní trhového mechanizmu a dopadoch intervencie štátu do slobodnej výmeny. Študenti a deviati prednášajúci spolu v interaktívnych diskusiách rozoberali široké spektrum tém, od morálky, filozofie, politickej ekonómie až po centrálne banky či duševné vlastníctvo.

Štvordňový seminár otvoril vo štvrtok večer prednáškou o rakúskej škole ekonómie a jej metodologickom prístupe JUDr. Matúš Petrík. Rozprával o počiatkoch ekonomického myslenia, o popredných predstaviteľoch rakúskej ekonómie a ich myšlienkach. V piatok ráno začal blok prednášok Ján Dinga z INESS, ktorý rozprával o cene štátu, o verejných výdavkoch a verejnom dlhu. Predpoludním pokračoval prednáškou Dr. David Lipka, dekan na School of International Relations and Diplomacy na Anglo-American University v Prahe. Pôsobí tiež ako výskumník talianskeho International Center for Economic Research (ICER). Vo svojej  téme „Liberalism and its enemies“ hovoril aj o tom, prečo niekedy majú ľudia, napriek tomu, že trhové mechanizmy prinášajú spoločnosti prosperitu, tendenciu vnímať ich negatívne. Po prednáške sa diskutovalo aj o tom, akú úlohu hrali vo svojej dobe diela a názory Adama Smitha a ďalších veľkých ekonómov. Poobede vo svojej prednáške „Internet regulations and censorship“, predstavil účastníkom Pavol Lupták zo spoločnosti Nethemba formy zabezpečenia súkromia na internete. Prof. Michael Munger, riaditeľ PPE programu (Philosophy, Politics and Economics) na Duke University v USA a hlavná hviezda podujatia, vysvetľoval vo svojej prednáške model „basic income“, čiže základného príjmu pre každého. Hovoril o objeme sociálnych platieb, neefektívnosti ich prerozdeľovania a popísal riešenie, ktoré by ľudí stimulovalo k aktivite. Podvečer Juraj Karpiš z INESS prednášal o peniazoch a menách. Venoval sa téme centrálnych bánk a ich monopolnému postaveniu v distribúcii peňazí. Po večeri sa študenti a lektori stretli v neformálnej atmosfére v kaštieľskom salóniku, kde do neskorých nočných hodín diskutovali s lektormi o najrôznejších témach ako napr. povinné očkovanie pre deti, kríza v eurozóne, štát ako centrálny regulátor či o slovenských ekonomických zvyklostiach.

V sobotu ráno Martin Vlachynský z INESS otvoril tému prírodné zdroje a energetika. Hovoril o historických skúsenostiach s nakladaním so surovinami a zdanlivej hrozbe ich vyčerpania. Po ňom nasledovala druhá prednáška Dr. Davida Lipku, pre záujem zo strany publika (namiesto prednášky na tému International Relations)  pokračoval vo svojej predošlej prednáške o liberalizme. S poslucháčmi rozobral koncept subjektivity ľudských preferencií a toho, či ich z pohľadu ekonómie dokážu politici vôbec reflektovať. Poobede prišla na rad druhá prednáška Prof. Mungera, ktorú otvoril populárnym ekonomickým videom Keynes vs. Hayek, ktoré originálnym spôsobom vysvetľuje protichodné argumenty dvoch najznámejších ekonómov, a v ktorom Prof. Munger i sám v úvode účinkuje (policajt Mike pri vstupe do sály). Následne hovoril o skutočne dobrovoľnej výmene a „morálnosti“ cenovej tvorby, ktorú popísal na množstve reálnych príkladov. Po ňom prednášal Juraj Bednár zo spoločnosti DIGMIA o formách decentralizácie na internete, o platení za služby a tovary pomocou bitcoinu a o internetových komunitách a službách, ktoré zjednodušujú výmenu a získavanie informácií a zefektívňujú fungovanie spoločnosti. Cyklus prednášok ukončil v sobotu opäť Dr. David Lipka, témou s názvom „Nozick, Adam Smith, Rawls and Liberty“. Priblížil, ako sa spomenutí autori vo svojich dielach vysporiadali s témou morálky, etiky a ich miesta v ekonómii. Večerný voľný program bol opäť pestrý. Študenti mali možnosť porozprávať sa osobne s lektormi a zažili skvelý hudobný zážitok, ktorý poskytol jeden zo študentov hrajúci na gajdách tradičné talianske a slovenské ľudové skladby. Noc bola dlhá a študenti diskutovali až do rána.

Záverečný deň SREku začal Dr. Richard Ďurana z INESS témou duševného vlastníctva. Zdôvodnil, prečo patenty a copyrighty pôsobia ako brzdy ekonomického rozvoja a inovácií, a uviedol množstvo príkladov z minulosti. Pred obedom prezentoval svoju záverečnú prednášku aj Prof. Munger, ktorú venoval téme „Limits and problems of sharing economy“. Sharing economy, ako myšlienka zdieľania statkov, ktoré v určitom čase nevyužívame, ľuďom, ktorí ich dopytujú. Ako príklady fungovania „trhu zdieľania“ slúžia aplikácia UBER, ktorá sa v USA teší veľkej popularite a pomaly sa presadzuje i v Európe, či ubytovacia platforma Airbnb. Po obede nastal záverečný ceremoniál, ktorému predchádzala krátka prezentácia od Martiny Bacíkovej zo študentskej organizácie „Students for Liberty CZ“. Martina predstavila činnosť organizácie a možnosti zapojenia sa do jej aktivít. Následne Dr. Richard Ďurana ukončil seminár poďakovaním zo strany INESS a odovzdal spolu s Prof. Mungerom a Dr. Davidom Lipkom účastníkom certifikáty o absolvovaní seminára. 

Všetci účastníci získali balíček vybavený kvalitnou ekonomickou literatúrou a ďalšími študijnými materiálmi. Týmto srdečne ďakujeme Nadácii Tatra Banky za podporu, vďaka ktorej sme opäť mohli uskutočniť ďalší vynikajúci ročník seminára. Veľká vďaka patrí aj mediálnym partnerom – týždenníku Trend a portálu Aktuality.sk.

Monika Olejárová

Foto:

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards