Krátenie dôchodkov – o koľko prídu sporitelia? (Aktuality.sk)

Portál Aktuality.sk priniesol 29.1.2015 tlačovú správu inštitútu INESS o druhom pilieri.

Krátenie dôchodkov – o koľko prídu sporitelia? (Aktuality.sk)

Premiér Robert Fico včera vyhlásil, že vláda nebude niesť zodpovednosť za to, ak sa ľudia rozhodnú zostať v druhom pilieri. Aký názor má Inštitút ekonomických a sociálnych štúdií (INESS)?

Umelé znižovanie atraktívnosti?

„Ide nám predovšetkým o vytvorenie podmienok pre každého jedného sporiteľa, ktorý je v druhom pilieri, aby sa dobrovoľne rozhodol, či bude znášať riziká, ktoré sú spojené s veľmi nízkymi dôchodkami, ktoré by mali byť z tohto piliera vyplácané aj v budúcnosti,“ zdôvodnil Fico.

Radovan Ďurana z INESS si myslí, že vláda otvorením druhého piliera „umelo znižuje atraktívnosť sporenia v ňom“.

„Súčasná legislatíva neprimerane znižuje dôchodok sporiteľov z prvého piliera. Sporiteľovi s celoživotnou priemernou mzdou tak vláda zoberie ročne 114 eur z jeho primeraného nároku na dôchodok z prvého piliera. Sporiteľovi, ktorý celý život zarábal tesne nad polovicou priemernej mzdy, zoberie vláda viac, ako mu dá na vianočnom príspevku k dôchodku,“ tvrdí Ďurana.
DSS tvrdí, že druhý pilier je v dobrej kondícii

„Druhý pilier je v dobrej kondícii, je prehľadný, dobre nastavený a prináša sporiteľom zaujímavé zhodnotenie,“ vysvetlil predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (DSS) Stanislav Žofčák.

Asociácia argumentuje, že poslaním prvého a druhého piliera nie je súťažiť, ale vzájomne sa dopĺňať. „Tak ako v prvom pilieri nemôžu byť len ľudia s nízkym príjmom, rovnako v druhom pilieri by nemali byť len ľudia nadpriemerne zarábajúci, nakoľko rozloženie rizika je dôležité pre všetkých,“ objasnila v reakcii.

Ďurana je presvedčený, že ak je v záujme vlády, aby sporitelia urobili kvalifikované, rozumné rozhodnutie ohľadom ich zotrvania v druhom pilieri, mala by odstrániť neprimerané krátenie.

Rozsah neprimeraného znižovania dôchodkov je podľa neho v skutočnosti ešte vyšší, nakoľko na financovanie starobných dôchodkov sa reálne používajú aj prebytky ostatných fondov Sociálnej poisťovne, a teda percento, voči ktorému by sa mali dôchodky sporiteľov krátiť, by nemalo byť 22,75 %, ale až 25 %.

„Otvorenie druhého piliera bolo motivované málo atraktívnymi ponukami životných poisťovní. Zdalo by sa, že vláde záleží na výške dôchodkových príjmoch sporiteľov. Avšak aj keby životné poisťovne zdvihli svoje ponuky (napríklad na úroveň ako si predstavuje Inštitút finančnej politiky na Ministerstve financií SR), dôchodok sporiteľov by vzrástol o nižšiu sumu, ako predstavuje neprimerané krátenie zo strany vlády,“ vysvetlil.

INESS: O nespravodlivom krátení poslanci vedia

Analytik INESS tvrdí, že o nespravodlivom krátení vedia všetci poslanci, zamestnanci Ministerstva práce rodiny a sociálnych vecí, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Ministerstva financií SR či NBS.

„Doteraz nikto nevysvetlil, prečo by sa dôchodky mali krátiť naďalej nevýhodným pomerom pre sporiteľov. Predstavitelia vlády používajú jediné tvrdenie - ´takto to bolo nastavené od začiatku´. Zákony však nastavujú ľudia, ktorí sú omylní a len politická neochota doteraz brzdila odstránenie nespravodlivého krátenia. Bolo by preto namieste využiť novelizáciu legislatívy kvôli otváraniu druhého piliera na odstránenie tejto chyby z minulosti. Už dnes na ňu doplácajú dôchodcovia, ktorí ´spravili tú chybu´, že vstúpili do druhého piliera,“ uzavrel.

Aktuality.sk, 29.1.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards