Kto sa viac pýta, viac sa dozvie

Vytáčali aj vás v detstve starší súrodenci, ktorí vám na jednoduché otázky odpovedali tak, aby ste sa z odpovede nič nedozvedeli? Občas má človek taký pocit aj pri komunikácii so štátnou správou.

Kto sa viac pýta, viac sa dozvie

Nedávno sme sa snažili zistiť detaily o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Odvod bol zavedený od septembra 2012 ako dočasné opatrenie slúžiace na konsolidáciu verejných financií, prostredníctvom ktorého sa zvýšili príjmy štátneho rozpočtu o desiatky miliónov eur.

Firma spadá pod povinnosť osobitného odvodu po splnení podmienky, že výnosy z regulovaných činností dosiahnu aspoň 50 % z celkových výnosov. Povinnosť platiť odvod vzniká, ak výsledok hospodárenia pred zdanením za príslušné účtovné obdobie je minimálne 3 milióny eur. Sadzba odvodu je 4,356 % ročne za celý rok, resp. 1,452 % za obdobie september – december 2012. Odvod sa počíta ako súčin sadzby odvodu a zisku pred zdanením, ktorý prevyšuje 3 milióny eur.

Väčšinu mimoriadneho odvodu tak platí len niekoľko firiem, daň je v podstate selektívna. Zaujímalo nás, ktoré podniky takto prispievajú do štátnej kasy. Na našu prvú žiadosť nám Finančná správa odpovedala, že zoznam firiem s výškou zaplateného odvodu nám kvôli daňovému tajomstvu nemôže poskytnúť.

Skúsili sme to teda inak. Vyžiadali sme si objem zaplateného odvodu rozdelený podľa sekcií a divízií NACE. Podľa tohto členenia by sme objem vedeli priradiť k najväčším platiteľom, keďže je všeobecne známe, že miliónové čiastky prostredníctvom osobitného odvodu odvádzajú mobilní operátori, či plynárenský Eustream. Na to Finančná správa odpovedala, že zaplatený osobitný odvod v klasifikácii NACE nespracováva. Celkom zvláštne, keďže FS eviduje podľa NACE kódov zaplatenú daň z príjmov.

Skúsili sme to teda do tretice, a vyžiadali sme si počty firiem, ktorých výška odvedeného osobitného odvodu bola v definovanom intervale. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať.


 

Už dnes na základe finančných výkazov a verejne dostupných dát o hospodárení firiem teda vieme povedať, že firmami v zelenom políčku sú plynárenský Eustream, Orange, a Slovak Telekom. Eustream bol aj jedným z dvoch najväčších platiteľov za rok 2013 (modré políčko). Identifikáciu najväčších platiteľov tak budeme musieť dokončiť vo vlastnej réžii.

* V roku 2012 sa odvod platil za obdobie september – december 2012
 

Pre daňových poplatníkov nech je to poučením, že tak ako sa oplatilo pýtať tie isté otázky iným spôsobom starších súrodencov, oplatí sa pýtať to isté aj štátnych inštitúcií. Nakoniec sa totiž možno dopracujete k informácii, ktorá vás priblíži k požadovanej odpovedi.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards