Zamestnaní odpracujú menej ako pred krízou

V poslednom článku týkajúcom sa zamestnanosti sme upozornili, že počet zamestnancov evidovaných Štatistickým úradom nepresiahol od roku 2009 2 milióny. V predkrízovom období pritom Štatistický úrad evidoval takmer 2,1 milióna zamestnancov.

Zamestnaní odpracujú menej ako pred krízou

To sa prejavuje aj v celkovom počte odpracovaných hodín. Pri priemernom počte odpracovaných hodín zamestnancom nedošlo v európskom priemere k veľkým zmenám, väčšina krajín EÚ však zaznamenala mierny pokles. Na Slovensku priemerný týždenný počet odpracovaných hodín v zamestnaní na plný úväzok mierne stúpol (v zamestnaní na part-time, naopak, výrazne klesol):

Zdroj: Eurostat

Zdroj: Eurostat

Z dostupných dát, po zohľadnení celkového vývoja počtu zamestnaných ľudí môžeme spočítať aj ročný počet odpracovaných hodín v jednotlivých európskych krajinách*:

Zdroj: Eurostat

Na Slovensku sa tak podľa nášho odhadu odpracuje o takmer 5 % hodín menej ako v roku 2008. Počet aktívnych živnostníkov v sledovanom období podľa Sociálnej poisťovne poklesol o približne 20-tisíc, menší počet odpracovaných hodín zamestnancami preto nemožno pripísať preferencii práce na živnosť pred klasickým zamestnaneckým pomerom. Relatívny pokles na Slovensku približne zodpovedá celoeurópskemu priemeru. Počet obyvateľov v produktívnom veku (15 – 64 rokov) v SR pritom v rovnakom čase mierne vzrástol (o 0,8 %)**.

Rekordný pokles odpracovaných v rámci EÚ nastal v Grécku, kde odpracujú o 24 % hodín menej ako pred krízou.

* V tabuľke sa jedná o odhad ročných odpracovaných hodín zamestnancov (full-time aj part-time), vyrátaný je na základe údajov Eurostatu o priemernom počte odpracovaných hodín v hlavnom zamestnaní, pri výpočte sme paušálne predpokladali 4 týždne pracovného voľna.

**Počet ľudí v produktívnom veku sa na Slovensku síce takmer nezmenil, výrazne sa však mení ich štruktúra. Počet 15 - 24 ročných ľudí padol za posledných 5 rokov o takmer 20 %. Kým v roku 1998 bolo v tejto skupine 449-tisíc ľudí, v minulom roku ich Štatistický úrad evidoval už len 217-tisíc. Počet ľudí kráčajúcich k dôchodkovému veku v intervale 50 - 64 ročných naopak za posledných 5 rokov narástol o 14 %, tj. o takmer 100-tisíc osôb.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards