Počet zamestnancov stále pod 2 miliónmi

V roku 2008 evidoval Štatistický úrad na Slovensku takmer 2,1 milióna zamestnancov. Aj napriek mierne stúpajúcemu trendu, ktoré prináša krehké oživenie, tento počet od roku 2009 nepresiahol 2 milióny.

Navyše, mení sa aj trend zamestnávania z hľadiska dĺžky pracovného času: kým v roku 2008 pracovalo na kratší úväzok len 60-tisíc ľudí, v tomto roku je to už 110-tisíc zamestnancov. Rast počtu kratších pracovných úväzkov nás síce pomaličky približuje k štandardom v západných krajinách, tento rast však kompenzuje stratu pracovných miest na plný úväzok len čiastočne. Full-time pracovných miest stratila slovenská ekonomika za posledných 6 rokov vyše 150-tisíc, obzvlášť citeľný bol tento pokles v priemysle.

Problém nízkej zamestnanosti (a vysokej nezamestnanosti) tak ostáva jedným z najvážnejších ekonomických problémov Slovenska aj šiesty rok od vypuknutia krízy.

Zatiaľ čo podľa Eurostatu pracuje takmer 20 % európskych zamestnancov na čiastočný úväzok, na Slovensku je to aj napriek stúpajúcemu trendu len okolo 5  % (podobne ako v Českej republike).

Krajiny V4 majú v porovnaní s európskym priemerom vysoko nadpriemerný týždenný počet odpracovaných hodín.

Tento rozdiel však pramení najmä z nízkeho podielu pracovných miest na kratší úväzok na pracovnom trhu charakteristického pre krajiny V4. Pri porovnaní priemerného počtu odpracovaných hodín rozdeleného na plný, resp. čiastočný úväzok, sa totiž slovenské štatistiky pridŕžajú európskeho priemeru:

Počet zamestnancov stále pod 2 miliónmi
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards