Two years on, flat tax pros and cons still debated (Slovak Spectator)

K
otázkam týkajúcich sa rovnej dane sa vyjadruje INESS v článku
Two years on, flat tax pros and cons still debated
uverejnenom v týždenníku The Slovak
Spectator zo 6. februára
.

Two years on, flat tax pros and cons still debated (Slovak Spectator)
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards