Štát pripravuje zdraženie cigariet

Denník SME uverejnil dňa 1.8.2023 vyjadrenie INESS, k problémom so zvyšovaním spotrebnej dane z tabaku. 

Štát pripravuje zdraženie cigariet

Ako INESS uviedol, oficiálne je totiž daň prezentovaná ako súčasť zdravotnej politiky. Vybrané peniaze z tejto dane by tak mali smerovať na liečenie či na boj proti fajčeniu. V skutočnosti však ministerstvo financií touto daňou chce iba zvýšiť všeobecné daňové príjmy.

INESS: 

„Vidíme to aj v tejto predbežnej informácii, v ktorej nie je žiadna zmienka o aktuálnom trende spotreby tabakových výrobkov, ale s "cieľom zabezpečiť daňové výnosy zo spotrebnej dane". Namiesto plošného zaťaženia spotreby daňou z pridanej hodnoty sú tak selektívne zdaňovaní spotrebitelia jedného produktu a úlohou daňového kalendára je zabezpečiť neustály rast daňových príjmov od tejto skupiny. Selektívny prístup k daňovej politike je nespravodlivý a dominovať by mala naopak zdravotná stránka zdaňovania. Chýbajú aj analýzy vývoja spotreby tabakových výrobkov. Takáto analýza by mala rozlišovať škodlivosť jednotlivých produktov. V súčasnosti je totiž známe, že bezdymové produkty či elektronické cigarety sú pre absenciu spaľovania menej škodlivé. Zvyšovanie sadzieb tabakových výrobkov by tak malo byť zdôvodnené rastovým (neklesajúcim) trendom spotreby tabakových výrobkov, respektíve rastúcimi priamymi nákladmi tejto spotreby. Pokiaľ takýto trend analýza nepreukáže, k zvyšovaniu sadzieb by nemalo dôjsť. V súčasnom daňovom nastavení je výrazná disproporcia zdaňovania menej škodlivých bezdymových výrobkov a ostatných tabakových výrobkov (okrem cigariet). Z tohto dôvodu by mala sadzba dane na bezdymové výrobky klesnúť v súlade s princípom "harm reduction". V súlade s preferenciou zdravotníckych cieľov pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov navrhujeme naviazanie výnosov (prípadne časti výnosov) tejto dane na financovanie výdavkov verejného zdravotníctva. Earmarking zabezpečí, že spotrebiteľ s rizikovou spotrebou skutočne zaplatí za prípadné vyvolané náklady zdravotnej starostlivosti.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards