Sľúbili pomoc vývoju. No peniaze idú výrobe (HN)

Martin Vlachynský kritizuje politiku investičných stimulov pre HN. 25.1.2018 

Sľúbili pomoc vývoju. No peniaze idú výrobe  (HN)

Vláda včera schválila pomoc pre päť firiem vo výške desať miliónov eur.

Podporiť projekty s vysokou pridanou hodnotu a priviesť na Slovensko vývoj a výskum. Taký by mal byť podľa ministra hospodárstva Petra Žigu zmysel a cieľ investičnej pomoci pre firmy. V tejto línii ide aj novela zákona o investičnej pomoci, ktorú ešte minulý rok odobrila vláda. Včera však ministri na rokovaní vlády schválili päť žiadostí, na ktoré pôjde celkovo viac ako desať miliónov eur, no iba jedna z firiem predložila projekt orientovaný na výskum. Zvyšok bude rozširovať výrobu.

Tisíce za každé miesto

Štyri žiadosti zároveň pochádzajú od firiem, ktoré sa venujú automobilovému priemyslu ako subdodávatelia a sídlia v krajoch s relatívne nízkou nezamestnanosťou. Žiga vysvetľuje, že pomoc dostali, pretože išlo o dlhodobé projekty, ktorým predchádzali niekoľkoročné diskusie. "Je to v súlade s tým, čo hovoríme, pretože ak sa pozriete na štruktúru pomoci, tá investičná pomoc nie je vo forme priamych peňazí, ale formou daňových úľav s výnimkou jedného projektu," dodal. To znamená, že stimul si firma bude môcť uplatniť, až keď investíciu uskutoční a začne produkovať zisk. Ak sa tak nestane, nedostane ani daňovú úľavu. Investície piatich firiem majú dokopy dosiahnuť takmer 70 miliónov a vytvoriť 1 147 pracovných miest. Štát tak za každé miesto nepriamo zaplatí 8,7 tisíca. Poslankyňa za SaS a predsedníčka Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová si však nemyslí, že táto forma stimulov je potrebná. "Začína byť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a v takomto prostredí poskytovať investičnú pomoc, navyše na projekty montážneho typu, je úplným nezmyslom," poukázala. Dodala, že z dlhodobého pohľadu je dokonca škodlivá, pretože vytvára disproporcie na trhu a ničí konkurenčné prostredie. To tvrdí aj analytik INESS-u Martin Vlachynský, podľa ktorého by "investori so svojimi projektmi mali súperiť na trhu. Štát by ich v tom mal podporovať vytváraním kvalitného podnikateľského prostredia, nie kupovaním niekoľkých víťazov".

Na kvalitné investície – kvalitné prostredie

Doterajším hlavným cieľom investičnej pomoci bola tvorba pracovných miest, Žiga však tento princíp mení. Novela zákona chce podporovať hlavne projekty s vysokou pridanou hodnotou, ako sú vývojárske a výskumné centrá. Ak parlament zákon schváli, na získanie štátnej pomoci už nebude potrebné, aby projekt priniesol nové miesta, ale hlavne moderné technológie a inovácie. Tieto podmienky spĺňa aj piaty projekt, ktorému vláda včera odobrila štátnu pomoc. Ide o inovatívne technologické centrum švajčiarskej spoločnosti Optotune Slovakia, ktorá sídli v Trnave. Vlachynský si však myslí, že prilákať viacero takýchto projektov je komplikované. "Kvalitné prostredie na prilákanie investícií s vysokou pridanou hodnotou si vyžaduje kvalitné školstvo, fungujúcu byrokraciu, otvorenosť voči cudzincom, pripravenosť na technológie a podobne," upozornil.

PROJEKTY, KTORÉ DOSTALI ŠTÁTNU POMOC

Pankl Automotive Slovakia

Firma sídliaca v Topoľčanoch žiadala pomoc vo výške 1,55 milióna na zriadenie vysoko výkonného centra pre výrobu krytov na prevodovky a motory. Celkovo preinvestuje 12,07 milióna a vytvorí 120 nových pracovných miest.

Dongil Rubber Belt Slovakia

Spoločnosť získala stimul vo výške 1,95 milióna na výstavbu novej výrobnej haly a rozšírenie priemyselného podniku zameraného na výrobu gumových tesnení v Považskej Bystrici. Do projektu celkovo vloží 19,17 milióna a vytvorí 150 nových pracovných miest.

Röchling Automotive Slovakia

Firma vybuduje podnik na výrobu plastových automobilových komponentov blízko Nového Mesta nad Váhom. Od štátu získala úľavu na daniach vo výške 1,05 milióna, celkovo vynaloží 16,87 milióna a zamestná 77 ľudí.

ZF Slovakia

Spoločnosť žiadala pomoc na rozšírenie výroby konvenčných tlmičov v Leviciach, a to vo výške 4,25 milióna. Do investície vloží celkovo 17 miliónov a vytvorí 750 nových miest.

Optotune Slovakia

Švajčiarska spoločnosť požadovala na založenie inovatívneho technologického centra v Trnave stimul v objeme 1,26 milióna, a to vo forme úľavy na dani, ako aj príspevku na vytvorenie nových pracovných miest. Do konca roka 2021 vytvorí 50 pracovných miest.

HN,Kristína Votrubová, 25.1.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards