Slovenské zdravotníctvo očami analytikov

Rádio Slovensko odvysielalo dňa 27.12.2022 zhodnotenie analytika Martina Vlachynského vývoja v slovenskom zdravotníctve v roku 2022.

Slovenské zdravotníctvo očami analytikov

Ako skonštatoval,  jedinou oblasťou slovenského zdravotníctva, kde sa tento rok udialo niečo, čo možno nazvať reformou, je lieková politika. Schválila sa totiž novela liekového zákona. 

Martin Vlachynský, INESS:

„Vidíme, že pokračujú ďalšie iniciatívy, aby sa v liekovej politike po prvé, dostali inovatívne lieky k pacientom, ale po druhé, aby sa hodnotila hodnota za peniaze, ktorú pacient dostáva vo svete obmedzených zdrojov. Hlavný problém tohto roku, ktorý sa bude prejavovať aj v tých nasledujúcich, je extrémny nárast neistoty. Miesto systematickej reformy sme boli svedkami prílevu chaotických nápadov a návrhov, nejasností okolo plánu obnovy, optimalizácie siete nemocníc, rozpočtu, miezd zdravotníkov, plejáda nových regulácií pre poisťovne, rozpočtové rezervy s nejasným či premenlivým určením, nejasné rozdelenie zdravotníckej agendy medzi ministerstvo zdravotníctva a financií.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards