Slovenské záujmy v EÚ? Skôr sme svedkami presadzovania európskych záujmov na Slovensku

Denník Štandard uverejnil vyjadrenie analytika Martina Vlachyského k programu Green Deal Európskej únie. 

Slovenské záujmy v EÚ? Skôr sme svedkami presadzovania európskych záujmov na Slovensku

Martin Vlachynský, INESS:

"EÚ mala byť pôvodne otvoreným priestorom pre tok kapitálu, tovarov a ľudí. Nie priestorom na „presadzovanie záujmov“. Bohužiaľ tomu tak už dlho nie je a Green Deal je toho príkladom. Mám s ním viacero problémov. Jeho ciele boli politicky určené, mediálnym tlakom viackrát zvýšené, ich prínos pre klímu je bez spolupráce so zvyškom planéty minimálny a náklady budú obrovské a pre Európu samopoškodzujúce. Za podporu elektriny zo Slnka sme už zaplatili za 10 rokov 2 mld. eur, rovnaké množstvo elektriny vyrobí jeden reaktor za rok. Zelené politiky postupne kaskádujú až do absurdných rozmerov zasahujúcich do života jednotlivca. Povinné papierové slamky v džúsoch znejú ako scénka z Monthy Python.

Som zástancom skôr decentralizovaného prístupu – stanovme (realistické) emisné ciele, no nechajme jednotlivé krajiny, nech sa ku nim dopracujú po svojom. Takisto by mala prebiehať diskusia o znížení emisií vs adaptácii na zmeny. Dôležitým negatívom green dealu je, že dáva vládam do ruky obrovskú moc rozhodovať o budúcnosti konkrétnych odvetví, dokonca konkrétnych podnikov. Z tohto pohľadu by uhlíková daň bola určite lepším riešením."

Celý článok zo dňa 22.8.2023 si môžete prečítať tu. 
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards