Slovenské školstvo vyhralo jackpot

Téma vzdelávania sa na Slovensku už dlhodobo spája s tvrdeniami o nedostatočnom financovaní. Chýbajúce zdroje a nízke platy učiteľov sú označované ako hlavné nedostatky súčasného školstva, ktoré bránia zvyšovaniu jeho kvality. Tento naratív sa dostal aj do Národného integrovaného reformného plánu.

V novej publikácii ukazujeme, že problém chýbajúcich zdrojov vo vzdelávaní nie je zďaleka taký výrazný, ako sa zvykne vo verejnej diskusii prezentovať. A platy učiteľov dosahujú porovnateľné úrovne s krajinami EÚ.

Slovenské školstvo vyhralo jackpot

V prvom rade je potrebné povedať, že poslednú dekádu výrazne rastú výdavky na jedného žiaka v regionálnom školstve (o 80 %), taktiež výdavky na študentov vysokej školy vzrástli viac ako dvojnásobne a v neposlednom rade taktiež výrazne rýchlo rastú mzdy učiteľov (o 80 %) v porovnaní s rastom priemernej mzdy (45,6 %). Napriek tomuto rýchlemu rastu výdavkov v školstve hlasy volajúce po viac zdrojoch sú čim ďalej hlasnejšie.

Dva najčastejšie používané argumenty pre zvýšenie financií v školstve sú nízky podiel výdavkov na vzdelávanie na HDP a nízky podiel miezd učiteľov na mzdách vysokoškolsky vzdelaných ľudí. V publikácii ukazujeme, prečo obidva tieto argumenty skresľujú debatu. Výdavky na vzdelávanie je potrebné porovnávať s verejnými výdavkami a mzdy učiteľov s priemernými mzdami v hospodárstve. Takto dostaneme výpovednejšie medzinárodné porovnanie, ktoré ukazuje, že v skutočnosti nemôžeme hovoriť o výraznom nedostatku zdrojov v školstve.

Pri odmeňovaní učiteľov však skutočne existujú minimálne dva problémy. V prvom rade sú to učitelia v Bratislavskom kraji, ktorí žijú v bohatom a drahom regióne a tabuľkové mzdy nezodpovedajú miestnym podmienkam na trhu práce. V druhom rade je to odmeňovanie šikovných a kvalitných učiteľov, ktoré by ich motivovalo ku kvalitnému vzdelávaniu deti. V publikácii sa venujeme aj otázkam, ako tieto dva akútne problémy riešiť.

Celú štúdiu v PDF formáte si môžete stiahnúť TU

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards