Seminár pre novinárov: nová INESS štúdia o sebestačnosti

10.11.2020 sme v INESS zorganizovali seminár pre novinárov, na ktorom sme predstavili výsledky našej najnovšej štúdie s názvom Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje viac ako len "sebestačnosť". 

Seminár pre novinárov: nová INESS štúdia o sebestačnosti

Aktuálna debata o reformách v pôdohospodárstve sa točí hlavne okolo sebestačnosti. Tento tajuplný pojem neprezráda viac o tom, aké problémy trápi sektor pôdohospodárstva a potravinárstva. V INESS sme sa preto bližšie pozreli na to, čo vlastne sebestačnosť znamená a či očakávané pozitívne dopady podpory sebestačnosti sú reálne. 

V našej publikácii sme zhrnuli základné dôvody, prečo by sebestačnosť nemala figurovať ako cieľ agropolitiky:

  • Pod zámienkou zvýšenia potravinovej sebestačnosti boli navrhnuté zákony, ktoré poškodzovali podnikateľské prostredie (ako napr. povinný podiel slovenských produktov v letákoch), či inak obmedzovali voľný pohyb tovarov v rámci spoločného trhu EÚ.
  • Na Slovensko sa dovážajú hlavne produkty s vyššou pridanou hodnotou a naopak, vyvážajú produkty s nižšou pridanou hodnotou. Tento stav je výsledkom podpory produkcie biopalív, chýbajúcich spracovateľských kapacít a dopytu spotrebiteľov, nie chýbajúcej politiky sebestačnosti.
  • Z 28 krajín EÚ (vrátane Spojeného kráľovstva) malo v roku 2018 kladnú obchodnú bilanciu v poľnohospodárskych produktoch len 11 krajín.
  • Potravinová sebestačnosť neznamená potravinová bezpečnosť. Kvalitné, bezpečné a cenovo dostupné potraviny sa k spotrebiteľom dostanú skôr pomocou otvorených trhov, nie ich obmedzovaním.
  • Aj bez sebestačnosti existujú na Slovensku príklady produktívnych firiem, ktoré vďaka špecializácii výroby tvoria pracovné miesta, prinášajú nové technológie a produkujú kvalitné potraviny. Snaha o sebestačnosť nie je zárukou ich dobrého fungovania.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu. 

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards