Rozdelenie neviedlo k žiadnym veľkým negatívam (Radio FM)

Radovaň Ďurana odpovedal na otázky Rádia FM o rozdelení Československa. 2.1.2018 

Rozdelenie neviedlo k žiadnym veľkým negatívam (Radio FM)

Peter Kolárik, moderátor: "Rozdelenie Česko-Slovenska prinieslo obom novovzniknutým štátom určité výhody. Zatiaľ čo Česko mohlo pokračovať v reformách, Slovensko sa mohlo začať samostatne rozhodovať. Zhodujú sa na tom analytici, podľa ktorých vývoj oboch krajín dokazuje, že rozdelenie neviedlo k žiadnym veľkým negatívam. Analytik inštitútu INESS Radovan Ďurana."

Radovan Ďurana, analytik inštitútu INESS: "V prípade obidvoch krajín to bol určite prechod od neefektívneho centrálneho plánovania na trhové riadenie ekonomiky, alebo na súkromné vlastníctvo, ktoré prirodzene vedie k efektívnejšiemu hospodáreniu so vzácnymi zdrojmi, ale obidvom ekonomikám výrazne pomohol prísun zahraničného kapitálu, predovšetkým v minulom desaťročí. Slovensko je od zahraničného kapitálu výrazne závislé a väčšina investícií sa udiala práve vďaka zdrojom zo zahraničia."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards