Ročné zúčtovanie môže priniesť nespravodlivosť (Trend)

Radovan Ďurana vysvetluje nedostatky ročného zúčtovanie pre Trend. 22.3.2018

Ročné zúčtovanie môže priniesť nespravodlivosť (Trend)

Ak nebude ministerstvo práce počúvať pripomienky odborníkov, môže sa stať, že prijme aj protiústavné
zmeny v ročnom zúčtovaní sociálneho poistenia. Nebolo by to po prvý raz

Veľmi ma prekvapilo, až aké optimalizácie sa dejú – tristo až päťsto subjektov sa v inkriminovaných
mesiacoch hýbe vo výške príjmu 200- až 400-tisíc eur. Ale odvody zaplatia len z maximálneho vymeriavacieho
základu, naznačil v rozhovore pre TREND šéf Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny.
Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov má zabrániť tomu, aby si niektorí zamestnanci či podnikatelia
neakumulovali vyššie mzdy do jedného mesiaca, pričom zaplatia odvody len z maximálneho mesačného
vymeriavacieho základu. Ten je dnes 6 384 eur. To znamená, že ak niekto dnes zarába napríklad 3 650 eur
mesačne a v decembri mu vyplatia odmeny 30-tisíc eur, zarobí za rok celkovo 100-tisíc eur, odvody však zaplatí
len z celkovej sumy 46 534 eur.
Po tom, ako sa zavedie ročné zúčtovanie sociálnych odvodov, zaplatí odvody z takmer celého zárobku až do
výšky maximálneho ročného vymeriavacieho základu, teda zo sumy 80 136 eur. Vďaka tomu Sociálna poisťovňa
získa viac peňazí. Podľa dôvodovej správy by to malo byť na budúci rok 68 miliónov eur. Teda v prípade, ak by
zúčtovanie fungovalo od budúceho roka. Sociálna poisťovňa napríklad navrhuje, aby to bolo až od roku 2021.
Zameranie len na výnos kritizuje Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz INESS.
„Princíp celej debaty je, že ročným zúčtovaním sa viacerým ľuďom výrazne zvýšia odvody, ale na ich budúcom
dôchodku sa im to prejaví minimálne. Odvody z maximálneho vymeriavacieho základu sú totiž až trinásťkrát
vyššie ako z minimálneho. Ale najvyšší dôchodok je vyšší len 3,7-krát oproti najnižšiemu,“ vysvetľuje svoje
výhrady k inštitútu ročného zúčtovania sociálnych odvodov R. Ďurana.

Uznáva však, že slovenský sociálny systém by nezvládol vyššiu zásluhovosť, teda princíp, keď človek viac
platí a zároveň viac dostáva na dávkach. Najskôr by sa podľa neho musel zreformovať celý odvodový systém.
„My ten systém máme výrazne pokrivený a nikto sa nemôže ľuďom s vysokým príjmom čudovať, že
optimalizujú odvody,“ dodáva R. Ďurana.

Predpokladá však, že si ľudia začnú hľadať iné cesty na optimalizovanie. „Ročné zúčtovanie bude motivácia
hľadať cestu von zo systému, či už cez eseročku alebo iným spôsobom,“ myslí si. Poukazuje na to, že
z vyplatenej dividendy síce zaplatia podnikatelia daň z dividend aj daň z príjmu, ale už nie zdravotné a sociálne
odvody.
Ako veľkú nespravodlivosť vníma Soňa Gaborčáková z OĽaNO fakt, že sa ročné zúčtovanie nemá týkať štátu.
„Umožní tak nízke odvody z vysokých odmien štátnych úradníkov. Napríklad z takzvaných zlatých padákov. Je to
nespravodlivé a podporuje to štátny papalášizmus.“

Hrozí protiústavnosť
Jozef Mihál (Spolu – občianska demokracia), exminister práce a zároveň poradca, ako sa vyznať v sociálnom
systéme, hovorí, že by bolo potrebné najskôr zreformovať odvodový systém. Napriek tomu ho zákon vo viacerých
častiach príjemne prekvapil. Napríklad aj v tom, že zaviedol ročný vymeriavací základ a zrušil mesačný. „Je to
český model. Nie ako to pôvodne bolo pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia, kým ešte existoval maximálny
vymeriavací základ, ktorý je dnes už zrušený.“
V zdravotnom poistení totiž naďalej existoval aj maximálny mesačný základ. A keď ho niekto v niektorom
mesiaci prekročil, tak platil preddavky iba z tohto maximálneho mesačného vymeriavacieho základu. Ale
následne sa mu to zúčtovalo, čiže musel doplácať. „Keď v sociálnych odvodoch narazíte na strop, tak prestanete
platiť preddavky na odvody,“ chváli J. Mihál.
Princíp vysvetľuje na príklade riaditeľa banky. Ak ten má mesačný hrubý príjem deväťtisíc eur, tak bude po
novom od začiatku roka platiť preddavky na odvody z celej tejto sumy. Ale už v októbri sa mu nebudú
odpočítavať, pretože prekročí hranicu maximálneho ročného vymeriavacieho základu, ktorá bude v roku 2019
v sume 80 136 eura.
V navrhnutom systéme ročného zúčtovania sociálnych odvodov je však pár zádrhov, ktoré treba riešiť. Ak by
sa prijal v súčasne navrhovanej podobe, mohol by byť podľa J. Mihála dokonca protiústavný.
Zamestnanci horšie ako živnostníci
Dôvodom je, že je v jednej časti diskriminačný voči zamestnancom v porovnaní so živnostníkmi. Niektorým
zamestnancom môže spôsobiť omnoho vyššie výdavky. Problém vidí J. Mihál v tom, že ak zamestnanec bude
dlhodobo práceneschopný, nebude sa mu krátiť ročný vymeriavací základ počas choroby. Rovnako to bude
v prípade, ak bude na rodičovskej dovolenke či takzvanom ošetrovaní člena rodiny.
Vysvetlené na jednoduchom príklade, ak bude žena – budúca matka pracovať v januári, ale v ďalších
mesiacoch bude mať rizikové tehotenstvo, bude teda práceneschopná a následne pôjde na materskú dovolenku,
budú sa jej odvody počítať z celého ročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý by mal byť na rok 2019
vo výške 80 136 eur. Ak by od svojho zamestnávateľa dostala mimoriadnu odmenu pred odchodom na materskú
dovolenku, napríklad v sume 10-tisíc eur, musela by odvody zaplatiť z celej odmeny.
Naproti tomu živnostníčka, ktorá sa ocitne v rovnakej situácii, pričom sa jej podarí v jednom mesiaci zarobiť
výraznejšiu sumu, napríklad tiež spomínaných 10-tisíc eur, bude platiť odvody len zo skráteného vymeriavacieho
základu, ktorý sa vypočíta ako alikvotný podiel zo sumy 80 136 eur za jeden mesiac. Zaplatí teda odvody za rok
2019 len zo sumy 6 678 eur.
„Je to zvláštne, diskriminačné. To isté pravidlo nemôže fungovať inak, keď som SZČO a inak pre
zamestnanca,“ hovorí J. Mihál. Okrem toho už dnes zákon o sociálnom poistení hovorí, že počas rodičovskej
dovolenky, PN a OČR sa neplatí poistné, keďže počas tohto obdobia nemá zamestnanec príjem.
J. Mihál upozorňuje, že by tu mohlo prísť aj k špekulatívnym ukončeniam pracovného pomeru. Pre tehotnú
zamestnankyňu môže byť totiž výhodnejšie nezamestnanou ako práceneschopnou či byť na materskej z titulu
zamestnania. Ako nezamestnanej sa jej na rozdiel od materskej, PN či OČR ročný vymeriavací základ pomerne
skráti, a teda odvedie menej do SP.
Ďalšia skrivodlivosť
Za vyslovene nespravodlivý považuje J. Mihál aj fakt, že ak si zamestnanec privyrába aj ako živnostník, tak
bude platiť minimálne odvody aj z príjmov, ktoré nadobudne ako samostatne zárobkovo činná osoba. „Ale keď
som SZČO, tak by som mal platiť len také odvody, aké mi vyjdú z daňového priznania, lebo už si platím odvody
ako zamestnanec,“ pripomienkuje J. Mihál. Ako hovorí, doteraz chápal takéto dvojité zodvodňovanie, lebo
neexistoval inštitút ročného zúčtovania. „Očakával som, že sa zavedie pri ročnom zúčtovaní sociálneho poistenia
táto forma istého spravodlivého nazerania,“ hovorí.
Za takú považuje v zdravotnom zúčtovaní. „Tam, keď si ich platím ako zamestnanec, tak si ich platím ako
SZČO len zo skutočného čistého príjmu po odrátaní výdavkov. Ale sociálne budem musieť platiť najmenej
z minimálneho základu, aj keď si ich platím ako zamestnanec,“ vyčíta takejto zásadnej reforme veľké nedostatky
J. Mihál.
Negatívne sa dotkne ročné zúčtovanie podľa S. Gaborčákovej aj začínajúcich živnostníkov. Tí sú v prvý rok
podnikania v súčasnosti oslobodení od platenia sociálnych odvodov. Ako však S. Gaborčáková upozorňuje, po
zavedení ročného zúčtovania sa im z daňového priznania spätne vypočíta, koľko majú doplatiť Sociálnej
poisťovni za uplynulé obdobie.
Korektne nie je doriešené ani prepojenie na dodatočné daňové priznanie. „To sa týka hlavne samostatne
zárobkovo činných osôb. Na rovnaký problém pritom upozorňuje aj pri zdravotnom zúčtovaní,“ hovorí J. Mihál.
Problém je v tom, že keď podávajú živnostníci dodatočné daňové priznanie, tak v návrhu zákona, ktorý rieši
ročné zúčtovanie sociálneho poistenia, nie je nikde napísané, ako má Sociálna poisťovňa postupovať. Pri
zdravotnom poistení to dnes funguje „na partizána“, teda kto si čo vybaví. „Keď ste podali dodatočné priznanie
s tým, že by ste mali platiť viac, ale ste ticho, tak sa nič nedeje. Keď vás zdravotná poisťovňa vyzve, aby ste
doplatili, tak môžete argumentovať, že v zákone žiadna taká povinnosť nie je. A máte pravdu. Keď to dopadne
tak, že by vám podľa dodatočného mali niečo vrátiť, tak sa ozvete a oni vám to dajú. Ale len keď sa ozvete,“
vysvetľuje, ako to dnes funguje pri zdravotnom poistení.

Čo je v zákone dobré a čo nie
Veľmi dobre rieši študentov a dôchodcov, je pre zamestnávateľov jednoduchší ako súčasný systém.
Veľmi priaznivo rieši vplyv na rodičovské dávky. Tých prípadov nebude veľa, ale budú. Po ročnom zúčtovaní
sa môže ukázať, že dávky pre rodičov na rodičovskej dovolenke mali byť vyššie, prípadne nižšie. Ak by sa
ukázalo, že mali byť nižšie, vyplatené rodičovské dávky nebude treba vracať. Znížia sa až od momentu

prepočítania, ak ich matka alebo otec nestihli vyčerpať ešte pred ročným zúčtovaním. Ak sa po ročnom zúčtovaní
ukáže, že rodičovská dávka mala byť vyššia, Sociálna poisťovňa matke alebo otcovi túto sumu doplatí.
Je dobré, že sa umožní súbeh rodičovskej pri otcovi aj matke. V súčasnosti je obmedzený.
Pozitívna vec pre zamestnávateľov, hlavne mzdové účtovníčky bude, že nebudú musieť prepočítavať
a posielať opravné výkazy v prípade zamestnancov, ktorí odchádzajú do dôchodku.
Za zamestnanca v dôchodku sa neplatí poistenie v nezamestnanosti a invalidné poistenie. V súčasnosti je ale
systém nastavený tak, že kým mzdová účtovníčka nemá v rukách papier, že má zamestnanec odklepnutý
dôchodok, musí mu zrážať všetky odvody. Po tom, ako čerstvý dôchodca donesie papier, že mu priznali
dôchodok a priznali mu ho spätne, musí mzdárka prepočítať jeho mzdu, očistiť ju o zrazené odvody a poslať
opravné výkazy do Sociálnej poisťovne.
Po novom by to malo fungovať tak, že dôchodca nebude platiť poistenie na invalidné a nezamestnanosť až od
momentu, keď mu priznajú dôchodok. Spätne sa už nič nebude prepočítavať. Tento nový systém však bude
nepriaznivý pre dôchodcov, ktorým nevrátia peniaze za odvedené invalidné poistenie a poistenie
v nezamestnanosti, tak ako to robia dnes.

Zákon o zúčtovaní odvodov sa stavia nerovnako k SZČO a zamestnancom
Zákon korektne nerieši ani dodatočné daňové priznanie

68 mil. € chce štát získať na extra odvodoch cez ich zúčtovanie. Má ho spustiť už od roku 2019, Sociálna
poisťovňa chce odklad

Katarína Ragáčová

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards