Prvá časť daňovo-odvodovej trilógie

RTVS uverejnilo reportáž s vyjadreniami analytika Radovana Ďuranu k daňovo-odvodovej reforme. 15.11.2021

Prvá časť daňovo-odvodovej trilógie

Radovan Ďurana, INESS:

 „Je síce pekné, že minister predložil aj zdroje financovania, ale netreba zabúdať, že máme ten päťmiliardový deficit. A tie úspory, ktoré vzniknú prepúšťaním alebo znižovaním počtu verejných zamestnancov, tak tie mali ísť práve na znižovanie tohto deficitu, ale ony budú naopak využité na neadresné zvyšovanie rodinných dávok.“

Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards