Byrokratický index

Vo svete existuje niekoľko rebríčkov podnikateľského prostredia, ktoré komplexne hodnotia kvalitu vymožiteľnosti práva, infraštruktúry, či daňových zákonov z pohľadu podnikateľa. V našom Byrokratickom indexe sme sa rozhodli držať viac pri zemi. V spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí sme identifikovali všetky administratívne úkony, ktoré štát vyžaduje od modelovej firmy (kovoobrábačská firma so 4 zamestnancami). Týmto úkonom sme priradili časovú a finančnú náročnosť. Podobným spôsobom postupuje v Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov napríklad aj Ministerstvo hospodárstva SR.

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards