Poznáme najlepších mladých ekonómov a ekonómky na Slovensku

Ekonomická či finančná gramotnosť sú schopnosti, ktorým sa v školských osnovách na Slovensku venuje málo priestoru. Neznamená to však, že tu nie sú študenti a učitelia, ktorí ekonómiu majú radi, rozumejú jej a vedia ju vyučovať. Prvý ročník Ekonomickej olympiády odhalil mená najzdatnejších mladých ekonómov na Slovensku.

Poznáme najlepších mladých ekonómov a ekonómky na Slovensku

V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 26. apríla 2018 konalo celoslovenské finále vôbec prvej Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

Záverečnému finále súťaže predchádzali školské kolá, do ktorých sa zapojilo viac ako 4000 študentov zo 150 stredných škôl. Nasledovali krajské kolá, z ktorých vzišli 50 finalisti zo všetkých regiónov Slovenska. V písomnom teste celoslovenského finále mali súťažiaci preukázať svoj všeobecný prehľad z ekonomickej teórie a histórie, analytické a argumentačné schopnosti a v neposlednom rade aj zručnosti z finančnej gramotnosti. Najlepší desiati postúpili do ústneho kola, kde svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou. Členmi odbornej poroty boli odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave), doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Ing. Štefan Máj (Slovenská sporiteľňa), Mgr. Juraj Karpiš (INESS) a Ing. Monika Olejárová (INESS).

Prekvapila ma úroveň poznatkov, motivácia aj vyjadrovacia schopnosť súťažiacich. Optimizmus kazí len tušenie, že mnoho z nich odíde do zahraničia. Dúfam ale, že niektorí sa aj vrátia a pomôžu svojimi znalosťami zlepšovať Slovensko,“ hovorí Juraj Karpiš, hlavný analytik INESS a člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády.

Z ústneho kola vzišlo poradie najlepšej desiatky súťažiacich. Tretie miesto obsadil Tomáš Ťapák z Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, druhé miesto vybojoval Filip Mardzin z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Absolútnym víťazom prvého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Tobiáš Winczer zo Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave.

Všetkým súťažiacim v závere podujatia gratulovali organizátori, partneri projektu a tiež členovia Odbornej rady Ekonomickej olympiády. Finalisti získali vecné ceny v podobe ročného predplatného ekonomického týždenníka Trend a ekonomickej literatúry. Najlepší traja sa môžu tešiť aj z elektronickej čítačky kníh Amazon Kindle (3. miesto), mobilného telefónu Huawei (2. miesto) a notebooku Lenovo IdeaPad (1. miesto).

„Na budúci rok určite zapojíme aj našich ďalších študentov. Odporúčame aj ďalším školám sa do tejto olympiády zapojiť, žiaci získajú veľmi pekné skúsenosti a majú z toho dobrý zážitok,“ dodáva Soňa Kúrňavová, učiteľka z Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská trojkolová súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov. Členmi Odbornej rady súťaže sú poprední slovenskí ekonómovia ako napr. viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor a mnohí ďalší. Cieľom je vzbudiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí, vyhľadávať spomedzi nich nadaných ekonómov a podporovať ich v ďalšom rozvoji. Súťaž prispieva k zlepšeniu ekonomickej a finančnej gramotnosti Slovákov. INESS plánuje v súťaži pokračovať aj na budúci rok, pričom víťazov čaká účasť aj v medzinárodnom finále, do ktorého sa zapoja súťažiaci z Česka, Maďarska či Veľkej Británie.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards