Poznáme finalistov Ekonomickej olympiády!

Z viac ako 4000 účastníkov v školskom kole vôbec prvej celoslovenskej Ekonomickej olympiády postúpilo do krajských kôl celkovo takmer 400 najúspešnejších stredoškolákov. V ôsmych krajských mestách zorganizoval INESS počas februára 2018 krajské kolá súťaže, v ktorých súťažiaci otestovali svoj prehľad z ekonomickej teórie a histórie, skúmali dopady hospodárskej politiky či hľadali najvýhodnejší úver alebo investíciu.

Poznáme finalistov Ekonomickej olympiády!

Počas marca pracovali na vyhodnotení testov odborníci z INESS, z Ekonomickej univerzity v Bratislave a z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Z každého kraja do finále postúpilo spolu 50 študentov, ktorí sa stretnú 26. apríla na celoslovenskom finále súťaže. Zoznam finalistov nájdete na webe Ekonomickej olympiády: www.ekonomickaolympiada.sk.

Študenti v celoslovenskom finále otestujú svoje vedomosti aj pred odbornou porotou v ústnom kole a na záver sa stretnú so známymi slovenskými ekonómami, organizátormi a partnermi súťaže na slávnostnom ukončení súťaže.

Ekonomická olympiáda pomáha mladým ľuďom rozvíjať ekonomické zručnosti a prehlbovať ich záujem o túto vedu. Práve znalosť ekonómie im pomôže pri rozhodnutiach v reálnom živote, ako napr. výber najvýhodnejšieho úveru, vedieť analyzovať dopady rôznych politík alebo poznať fungovanie verejných financií.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards